5-2064/1

5-2064/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

13 MEI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie

(Ingediend door mevrouw Nele Lijnen c.s.)


Dit wetsvoorstel herneemt de tekst van het voorstel dat op 27 januari 2011 in de Senaat werd ingediend door de heren Tommelein en De Croo (stuk Senaat, nr. 5-728/1).

Het voorstel wordt opnieuw ingediend aangezien de oorspronkelijke auteurs de Senaat hebben verlaten.

6 mei 2013.

Nele LIJNEN.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Guido DE PADT.
Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.