5-2062/1

5-2062/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

13 MEI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten

(Ingediend door de heer Rik Daems c.s.)


Dit wetsvoorstel herneemt de tekst van het voorstel dat op 27 januari 2011 in de Senaat werd ingediend door de heer Tommelein (stuk Senaat, nr. 5-726/1).

Het voorstel wordt opnieuw ingediend aangezien de oorspronkelijke auteur de Senaat heeft verlaten.

6 mei 2013.

Rik DAEMS.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Guido DE PADT.
Nele LIJNEN.
Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.