5-2060/1

5-2060/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

13 MEI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen

(Ingediend door de heer Guido De Padt c.s.)


Dit wetsvoorstel herneemt de tekst van het voorstel dat op 16 augustus 2010 in de Senaat werd ingediend door de de heren De Croo en Tommelein (stuk Senaat, nr. 5-28/1).

Het voorstel wordt opnieuw ingediend aangezien de oorspronkelijke auteurs de Senaat hebben verlaten.

6 mei 2013.

Guido DE PADT.
Rik DAEMS.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Nele LIJNEN.
Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.