5-2059/1

5-2059/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

13 MEI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude

(Ingediend door de mevrouw Nele Lijnen c.s.)


Dit wetsvoorstel herneemt de tekst van het voorstel dat op 16 augustus 2010 in de Senaat werd ingediend door de heren Tommelein en De Croo (stuk Senaat, nr. 5-20/1).

Het voorstel wordt opnieuw ingediend aangezien de oorspronkelijke auteurs de Senaat hebben verlaten.

6 mei 2013.

Nele LIJNEN.
Rik DAEMS.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Guido DE PADT.
Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.