5-1564/3

5-1564/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN DE DECKER EN BEKE


Zie stuk nr. 5-1563/4.