5-1562/3

5-1562/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN SWENNEN EN BOUSETTA


Zie stuk nr. 5-1560/4.