5-1564/4

5-1564/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

Artikel 160 van de Grondwet wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Aan de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op dezelfde dag als dit lid in werking treden, kan geen verandering worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid. »

Overgangsbepaling

Dit artikel treedt in werking op 14 oktober 2012.