4-1015/3

4-1015/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

26 MEI 2009


Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden


AMENDEMENTEN


Nr. 15 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, in punt 9, de woorden « in overleg met de deelgebieden » invoegen voor de woorden « te investeren ».

Verantwoording

Onderzoek op het gebied van energie, onder andere het onderzoek voor industriële doeleinden, is geen exclusief federale bevoegdheid. Men zal het dus eens moeten worden met de gewesten en gemeenschappen.

Nr. 16 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, in punt 11, de woorden « in overleg met de deelgebieden » invoegen voor de woorden « de investering ».

Verantwoording

Zie de verantwoording van het amendement nr. 15.

Olga ZRIHEN.

Nr. 17 VAN DE HEER DUBIÉ

In het dispositief, een punt 12 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 12. op alle gebieden een vastberaden beleid aan te moedigen om het verbruik van fossiele energie te verminderen. ».

Josy DUBIÉ.

Nr. 18 VAN MEVROUW ZRIHEN

(Subamendement op amendement nr. 13)

In het dispositif, in het voorgestelde punt 1, de woorden « een maatschappelijk debat » vervangen door de woorden « in het raam van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 de aanzet te geven voor een maatschappelijk debat ».

Olga ZRIHEN.