4-1000-01

4-1000-01

Belgische Senaat

18 december 2008


XL COSAC

Parijs
2 – 4 november 2008


VERSLAG

NAMENS HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ
VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN
UITGEBRACHT DOOR
MEVROUW Camille DIEU (K)
EN DE HEER Jean-Jacques DE GUCHT (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.