4-800/4

4-800/4

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

27 NOVEMBER 2008


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 22bis van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk nr. 4-800/3).

Brussel, 27 november 2008.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.