4-828/4

4-828/4

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

8 JULI 2008


Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


De Senaat,

A) Vraagt de regering binnen het principe van de subsidiariteit de nodige maatregelen te nemen om de gemeenten die bij de federale verkiezingen in 2007 het systeem van de geautomatiseerde stemming hebben toegepast dit opnieuw te laten doen bij de regionale en Europese verkiezingen in 2009 indien de stemapparatuur aan de technische voorwaarden voldoet. De gemeenten die beslissen om met potlood en papier te stemmen worden in de mogelijkheid gesteld dit te doen.

B) Vraagt de regering tevens in de kantons en de gemeenten die dat wensen een experiment te organiseren met een verbeterd elektronisch stemsysteem, waarbij de kiezer een afschrift op papier ontvangt ter controle van zijn stem, of een ander experiment waarbij geautomatiseerd wordt gestemd, met als doel de democratische controle beter te waarborgen, terwijl de totale kostprijs onder controle wordt gehouden.

C) Vraagt de regering, dat rekening houdend met de bevindingen van dit experiment, de mogelijkheid van het verbeterd elektronisch stemsysteem of een ander geautomatiseerd systeem kan toegepast worden bij de verkiezingen die volgen op de regionale en Europese verkiezingen van 2009 in de gemeenten die hiervoor opteren. De overige gemeenten zullen met potlood en papier stemmen.