4-20

4-20

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 MAART 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De heer André Van Nieuwkerke (sp.a-spirit). - Onze fractie heeft een mondelinge vraag ingediend ter vervanging van de vraag van mevrouw Vanlerberghe die blijkbaar door het Bureau werd geweigerd omdat de termijnen niet in acht werden genomen.

Zal die vraag vandaag aan bod komen?

De voorzitter. - Een vraag kan niet worden vervangen door een andere vraag. De vraag die door de sp.a-fractie was ingediend, werd door het Bureau geweigerd. Toen heeft de sp.a-fractie een tweede vraag ingediend, die de minister omstreeks 13.30 uur heeft ontvangen. De minister liet weten dat de vraag niet kon beantwoord worden omdat ze te laat was binnengekomen. Niettemin heb ik er bij de minister op aangedrongen dat hij de vraag toch zou beantwoorden. Of dat ook zal gebeuren, hangt af van de goodwill van de minister.