4-4

4-4

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 9 OKTOBER 2007 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Voordracht van een dubbeltal voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (Stuk 4-182)

De voorzitter. - Wij dienen thans over te gaan tot de geheime stemming voor de voordracht van twee kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof.

Het lot wijst mevrouw Delvaux en de heer Cheron aan om de functie van stemopnemers te vervullen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - In het verleden was het gebruikelijk dat met de kandidaten voor dergelijke functies een hoorzitting werd georganiseerd. We weten allemaal dat het nu vacante mandaat aan de CD&V toekomt. Dat werd bij de oprichting van het toenmalige Arbitragehof zo beslist. Er zijn twee keer zes mandaten die politiek worden verdeeld. Bepaalde politieke partijen werden evenwel ad aeternam uitgesloten.

Een hoorzitting zou nochtans interessant zijn. Men zou de kandidaten een volgorde kunnen geven; dat zou een aanwijzing kunnen zijn voor de uitvoerende macht. Het politiek samengesteld Grondwettelijk Hof werkt in vergelijking met andere juridische instanties nog zo slecht niet. Met een hoorzitting zouden we wel kunnen peilen naar de mening van de kandidaten. Hoe zien zij het Grondwettelijk Hof, hoe zien ze de evolutie ervan, hoe kijken ze aan tegen het begrip discriminatie?

Daartoe krijgen we nu spijtig genoeg niet de kans. We hebben vier maanden officieel niets gedaan. Het zou goed zijn mochten we eens met de kandidaten kunnen praten. Het zou trouwens beter zijn dat senatoren nu met kandidaat-magistraten zouden praten dan ze achteraf te benaderen nadat ze benoemd zijn. Ik betreur dus dat de kans op hoorzittingen niet werd aangegrepen.

De voorzitter. - Tot hier toe zijn hoorzittingen enkel georganiseerd voor de beroepsrechters, maar niet voor de politici die benoemd worden bij het Grondwettelijk Hof. In principe kennen we die kandidaten immers voldoende. We hebben jaren samen met hen in het parlement gezeten en hebben dus tijd genoeg gehad om ze te leren kennen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik heb niets tegen conservatieve mensen. Het begrip conservatief heeft een waarde, maar nooit iets willen veranderen lijkt me toch wat overdreven.

Ik ken die kandidaten inderdaad. Ik had de kans om met hen van gedachten te wisselen over het Grondwettelijk Hof en de evolutie ervan. Jaren geleden zat ik samen met mevrouw Merckx in de commissie voor de Justitie van de Kamer. Toen was er nog geen Arbitragehof. Ik weet wel dat ze toen door de Boerenbond werd gesteund, maar het zou wel eens interessant zijn hoe ze de evolutie ziet in het kader van haar politieke steun.

De voorzitter. - Er moeten twee stembeurten worden gehouden, respectievelijk voor de voordracht van de eerste kandidaat en voor de voordracht van de tweede kandidaat. Om te kunnen worden voorgedragen moeten de kandidaten twee derden van de stemmen van de aanwezige leden halen.

Het gedrukte stuk met de lijst van de kandidaten voor het te begeven ambt werd rondgedeeld onder het nummer 4-182/1. Alle senatoren hebben kennis kunnen nemen van het curriculum vitae van de kandidaten, die voldoen aan de wettelijke benoemingsvoorwaarden.

Wij stemmen eerst over de voordracht van de eerste kandidaat.

De stemming begint met de naam van mevrouw Lizin.

(Tot de geheime stemming wordt overgegaan.)

De voorzitter. - De stemming is gesloten.

Ik stel voor de vergadering te schorsen in afwachting dat de stemmen geteld zijn.

(De vergadering wordt geschorst om 16.45 uur. Ze wordt hervat om 16.50 uur.)