Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-6850 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6842 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen, heb ik de eer het geachte lid mee te delen dat ik mij, wat betreft de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, beroep op het antwoord verstrekt door mijn collega de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid op de schriftelijke vraag nr. 3-6848, en die hiervoor werd gepubliceerd.