Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-7212 van de heer Galand d.d. 21 februari 2007 (Fr.) :
International Development Committee van het Britse Parlement. — Rapport. — ę Development Assistance and the occupied Palestinian Territories Ľ. — Vredesinitiatieven voor het Midden-Oosten.

U bent zeker op de hoogte van het rapport dat onlangs werd gepubliceerd door het International Development Committee (IDC) over ę Development Assistance and the occupied Palestinian Territories Ľ (HC 114-I, Zitting 2006-2007)

Dat document is bijzonder interessant want het waarschuwt de Britse regering en de Europese Commissie ervoor dat de boycot tegen de door het conflict verzwakte, maar democratisch verkozen regering in de bezette gebieden ondoeltreffend en gevaarlijk is.

Ik vestig uw aandacht op de punten 6, 7 en 8 van de conclusies van het IDC-rapport, waarin de Britse regering wordt uitgenodigd om het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en IsraŽl als hefboom te gebruiken om IsraŽl te dwingen de vrijheid van beweging van de Palestijnen te eerbiedigen. Paragraaf 38 van het rapport stelt voor om dat akkoord op te schorten tot de situatie verbetert.

Paragraaf 39 van het rapport dringt er bij de Europese Unie op aan om geen indirecte steun of voordelen te verlenen aan het onwettige nederzettingenbeleid in de Palestijnse gebieden. Daartoe moet volgens het IDC een controlesysteem worden uitgewerkt op de import van goederen uit IsraŽl.

Hetzelfde artikel 39 beklemtoont dat de uitvoer door IsraŽl van goederen die uit de zone achter de Groene Lijn komen (tussen de Groene Lijn en de muur), onwettig is.

Kan BelgiŽ zich op een dergelijk rapport baseren om initiatieven te nemen ten einde het vredesproces in het Midden-Oosten opnieuw op gang te trekken ?

Het schrijnend gebrek aan initiatieven van Europa doet de onveiligheid in het gebied toenemen en weegt zwaar op de levensomstandigheden van de Palestijnen (die omstandigheden zijn volgens het rapport sinds 2004 verslechterd).