Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-6461 van mevrouw Van de Casteele van 22 december 2006 (N.) :
Bijzondere Belastingeninspectie. — Anonieme klachten.

Soms worden belastingplichtige personen of vennootschappen gecontroleerd na anonieme klachten.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoe zit de normale procedure die gevolgd wordt wanneer de inspectiediensten of belastingsdiensten een anonieme klacht krijgen in elkaar ?

2. Hoeveel anonieme klachten werden de voorbije 15 jaar behandeld ?

3. Hoeveel anonieme klachten werden gemiddeld per 1 000 belastingplichtigen ontvangen en behandeld ?

4. Zijn er steden of gemeenten waar het aantal klachten met betrekking tot belastingplichtigen die er woonachtig of gevestigd zijn hoger ligt dan dat gemiddelde ?

Antwoord : 1. Klachten, al dan niet anoniem, komen toe op aile niveaus en bij alle diensten van de fiscale administratie. Elke klacht wordt onderzocht en voor ieder geval wordt door de bevoegde controleambtenaar afzonderlijk nagegaan of, gelet op de in het fiscaal dossier van de betrokkene voorhanden zijnde gegevens en de controleerbaarheid van de in de klacht vermelde feiten, een doorgedreven onderzoek noodzakelijk is. De inhoud van de klacht is ter zake belangrijker dan de oorsprong.

2 tot 4. Gelet op de spreiding en de diverse vormen van de klachten (schriftelijk, telefonisch, mail) bestaan er geen statistische gegevens. Ter indicatie kan ik meedelen dat op de centrale diensten van de AOIF jaarlijks zowat 500 klachten worden ontvangen, waarvan ongeveer een derde anoniem. Hierin zijn de klachten begrepen die aanvankelijk toekomen bij de kabinetten, de BBI, andere administratieve niet-fiscale diensten, enz.

Er worden geen regionale uitschieters vastgesteld.