Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

ZAAKREGISTER

* Vraag zonder antwoord
** Voorlopig antwoord   
Eerste minister
14.3.20073-7527 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7539 Brotcorne Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7551 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
20.3.20073-7671 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7683 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7695 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7707 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7719 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7731 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
28.3.20073-7784 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beveiliging van de toegang tot de gebouwen.
28.3.20073-7796 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Personen met een handicap. — Integratie.
13.4.20073-7848 Derbaki SbaÔ Stemrecht vanaf de geboorte. — Debat.
13.4.20073-7849 Derbaki SbaÔ Water. — Fundamenteel recht. — Statuut.
13.4.20073-7885 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Beleidsraad. — Samenstelling en werking.
24.4.20073-7930 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Afwezigheid wegens ziekte. — Controle.
Vice-eersteminister en minister van Justitie
9.12.20043-1817 Verreycken Rijden onder invloed van drugs. — Controles. — Vervallenverklaring van het recht van sturen. — Afhandeling van de dossiers.
4.8.20053-3110 Vandenberghe H. Niet-verzekering van auto's. — Tariferingsbureau. — Weigering van verzekeringsaanvragen.
12.12.20053-3908 Vandenberghe H. Dierenwelzijn. — Huisvesting van circusdieren. — Klachtenbehandeling.
22.5.20063-5222 Willems Straatraces. — Vervolgingen.
24.5.20063-5238 Collas Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. — Interpretatie.
3.10.20063-5924 Cheffert Gevangenissen. — Bouw. — Nieuwe instelling in de provincie Namen.
28.12.20063-6490 Anseeuw* Extreem-rechtse jongeren. — Radicaliteit. — Programma's.
28.12.20063-6497 Noreilde Ziekenhuizen. — Criminaliteit.
8.1.20073-6553 De Schamphelaere** Levenbeschouwingen. — Getalscriteria. — Verificatie.
19.1.20073-6576 Beke Bedienaars van erkende godsdiensten en de vrijzinnige afgevaardigden. — Financiering. — Statuut. — Rapport.
23.1.20073-6735 Vandenberghe H.** Inbraken in scholen.
24.1.20073-6752 Vandenberghe H. Wagen. — Inschrijvingsbewijs. — Processen-verbaal.
24.1.20073-6755 Vandenberghe H.** Onleesbaar maken van nummerplaten. — Processen-verbaal. — Maatregelen.
24.1.20073-6758 Vandenberghe H.** Rijden zonder geldig rijbewijs. — Maatregelen.
30.1.20073-6809 Vandenberghe H. Doping bij dieren.
13.2.20073-6968 Defraigne Wettelijke samenwoning. — Verdeling van verschillende vormen van samenwonen.
14.2.20073-7003 Brotcorne Fiscale kamers. — Rechtbanken van eerste aanleg. — Achterstand.
16.2.20073-7068 Anseeuw Internet. — Kinderporno. — Bestrijding. — Afspraken met providers.
21.2.20073-7200 Destexhe HissŤne Habrť. — Berechting. — Deelname van BelgiŽ aan het proces.
21.2.20073-7201 Mahoux Milieudelicten. — Voorstel voor een Europese richtlijn. — Uitvoering van de straffen.
8.3.20073-7469 Van dermeersch* Moraliteitsonderzoek wapenvergunning. — Weigering om gegevens door te geven. — Zonechef van zone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen.
5.3.20073-7500 Vandenberghe H.* Gevangenissen. — Sterfgevallen.
5.3.20073-7501 Van Overmeire Islamterrorisme. — Levering van wapens via Belgische netwerken.
8.3.20073-7503 De Schamphelaere* Gevangenissen. — Ontsnappingen. — Aantallen.
9.3.20073-7509 Talhaoui* Schijnhuwelijken. — Draaiboek. — Geweigerde en erkende dossiers. — Aantallen.
14.3.20073-7516 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7528 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7540 Brotcorne* Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7552 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7564 Brotcorne Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7576 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7588 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7600 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7612 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
16.3.20073-7624 Anseeuw** Stroperij. — Strafrechterlijke vervolgingen. — Aantal.
16.3.20073-7630 Destexhe Kinderen. — Internationale ontvoeringen. — Maatregelen.
20.3.20073-7636 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ambtenaren niveau A. — Vakrichtingen.
20.3.20073-7648 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7660 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7672 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7684 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7696 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7708 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7720 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7732 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
13.4.20073-7886 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Beleidsraad. — Samenstelling en werking.
24.4.20073-7914 De Schamphelaere Islamitische eredienst. — Erkenningsdossiers. — MoskeeŽn.
24.4.20073-7915 De Schamphelaere Eredienstenbeleid. — Samenwerkingsakkoorden. — Nieuwe erkenningen.
24.4.20073-7916 Beke Belspellen. — Erkenningen. — Maatregelen tegen overtredingen.
Vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
23.9.20053-3361 De Roeck Federale Overheidsdiensten. — MinisteriŽle kabinetten. — Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
24.4.20063-4951 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Managementfuncties N-3. — Selectie en aanduiding.
26.4.20063-4966 Anseeuw M-government. — Toepassingen binnen FinanciŽn.
2.5.20063-4985 Vandenberghe H. Belastingaanslag. — Bezwaarschriften.
12.5.20063-5106 Vandenberghe H. Belastingaanslag. — Bezwaarschriften.
24.5.20063-5267 Anseeuw Nieuwe financiŽle producten. — Risico's voor particuliere beleggers. — Toezicht.
22.6.20063-5526 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Dienst ę Examens Ľ. — Vergelijkende selecties voor overgang en voor de proef over de beroepsbekwaamheid. — Overzending van de ę modelantwoorden Ľ aan de kandidaten.
25.7.20063-5747 Vandenberghe H. Belastingsaangifte. — Uitstel uiterste datum van indiening.
7.9.20063-5837 De Roeck Isolatie huizen. — Fiscale stimuli.
21.9.20063-5870 Anseeuw Europese spaarrichtlijn. — Woonstaatheffing. — Impact voor de Belgische overheid.
25.10.20063-6150 De Schamphelaere Co-ouderschap. — Fiscale behandeling.
3.11.20063-6217 Nyssens BTW. — Toepassing van het attractiebeginsel.
7.12.20063-6352 Van de Casteele Aanvullende pensioenen. — Pensioensparen. — Belastingverminderingen. — Netto fiscale kost.
13.12.20063-6395 Derbaki SbaÔ Witwassen van geld. — Financiering van terrorisme. — Maatregelen. — Omzetting van richtlijn 2001/97/EG betreffende het witwassen van geld.
22.12.20063-6444 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Gecertificeerde opleidingen voor de ambtenaren van niveau A. — Centra voor beroepsopleiding (CBO). — Voorwaarden voor de medewerking van de ambtenaren.
22.12.20063-6445 Brotcorne Federale Overheidsdienst FinanciŽn. — Human Resources Management. — Nieuwe diensten. — Selectiecriteria.
22.12.20063-6461 Van de Casteele Bijzondere Belastingeninspectie. — Anonieme klachten.
28.12.20063-6499 Van de Casteele* Fiscale aftrek van giften in geld. — Instellingen die kwijtschriften kunnen uitreiken. — Erkenning.
8.1.20073-6559 Verreycken Douane en Accijnzen. — Dieselcontroles.
22.1.20073-6669 de Bethune Genderstatistieken. — Maatregelen. — Versterking. — CoŲrdinatie.
22.1.20073-6690 de Bethune Federale overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.
26.1.20073-6773 Zrihen Personenbelasting. — Belastingaftrek. — Werken uitgevoerd door geregistreerde aannemers.
26.1.20073-6775 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Modernisering. — Opbrengst van een effectiseringsoperatie.
26.1.20073-6792 Van de Casteele Dopingstrijd. — Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005). — Opvolging.
30.1.20073-6843 Vandenberghe H. Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.
30.1.20073-6883 Nyssens Toepassing van de BTW-eenheid. — Identificatie van de BTW-plichtigen.
30.1.20073-6884 Nyssens BTW-eenheid. — Toepassing. — Budgettair gevolg.
30.1.20073-6887 Nyssens BTW. — Toepassing. — Elektronische facturatie. — Door een betrouwbare derde partij bevestigd attest.
30.1.20073-6891 Nyssens BTW. — Verrichtingen van buitenlandse dochterondernemingen. — Toepassing van de BTW-eenheid. — Verschuldigdheid van de BTW.
30.1.20073-6893 Nyssens BTW. — Toepassing van de BTW-eenheid. — Facturatie binnen de eenheid.
30.1.20073-6898 Nyssens BTW. — Toepassing van de BTW-eenheid. — Aangifteformaliteiten. — Vereenvoudiging.
13.2.20073-6971 Brotcorne Dienst Patrimoniumdocumentatie. — Administrateur-generaal. — Overbrenging van nieuwjaarswensen.
14.2.20073-7004 Brotcorne Federale Overheidsdienst FinanciŽn. — Departementaal meubelplan.
14.2.20073-7007 Brotcorne Federale Overheidsdienst FinanciŽn. — Betoging van 23 januari 2007. — Berekening van de vakantie- en recuperatieaanvragen. — Redenen. — Gebruik van de gegevens.
16.2.20073-7062 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Lokalisatie van de diensten. — Toekomstige centralisering.
16.2.20073-7064 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Ambtenaren van niveau A. — Nieuwe loopbaan.
16.2.20073-7066 Anseeuw Wijziging BTW-stelsel. — Kleine ondernemingen. — Verhoging cash flow.
16.2.20073-7071 Anseeuw Schuldenlast ontwikkelingslanden. — Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank. — Invloedsfeer van China.
27.2.20073-7237 Steverlynck Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). — Bijdragen. — Fiscale aftrekbaarheid in het jaar van pensionering.
5.3.20073-7480 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Verklaringen van de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. — Noodzaak om het aantal personeelsleden te verminderen.
5.3.20073-7484 Buysse Administratie van Douane en Accijnzen. — Containerscanners.
5.3.20073-7485 Buysse Haven van Antwerpen. — Werking mobiele scanner. — Resultaten.
5.3.20073-7496 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Werking van het directiecomitť.
5.3.20073-7497 Brotcorne Ontvangkantoren. — Installatie van betaalterminals.
8.3.20073-7504 Van de Casteele Belastingen. — HuwelijksquotiŽnt. — Wettelijk samenwonenden.
14.3.20073-7517 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7529 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7541 Brotcorne* Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7553 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7565 Brotcorne* Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7577 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7589 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7601 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7613 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
16.3.20073-7625 Van Peel Douaneloodsen. — Tijdelijk onderbrengen van goederen. — Zekerheidsstelling. — Beperking.
16.3.20073-7626 Van Peel Denaturatie van alcohol. — Douane. — Verouderde procedures.
20.3.20073-7649 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7661 Brotcorne Federale overheidsdienst. — Federale programmatorische overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7673 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7685 Christian Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7697 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7721 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7733 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
28.3.20073-7761 Brotcorne Douane en Accijnzen. — Wegcontroles. — Ontbreken van kogelvrije vesten.
28.3.20073-7762 Brotcorne Douane en Accijnzen. — Wegcontroles. — Communicatiesysteem ASTRID. — Gebrek.
28.3.20073-7763 Brotcorne Douane en Accijnzen. — Wegcontroles. — Veiligheidsmateriaal.
28.3.20073-7764 Brotcorne Federale Overheidsdienst FinanciŽn. — Call center. — Oproepen in het Duits. — Behandeling.
28.3.20073-7765 Brotcorne Federale Overheidsdienst FinanciŽn. — Personenbelasting. — Richtlijnen.
28.3.20073-7766 Brotcorne FOD FinanciŽn. — North Galaxy-gebouw. — Veiligheid van de ambtenaren. — Maatregelen.
28.3.20073-7768 Brotcorne Federale Overheidsdienst FinanciŽn. — Gebouw in de Belliardstraat 45 te 1040 Brussel. — Veiligheidsproblemen.
28.3.20073-7769 Brotcorne BTW. — Verlaagd tarief. — Schoolgebouwen. — Uitvoering.
28.3.20073-7770 Brotcorne BTW. — Verlaagd tarief. — Omvormings-, renovatie- of herstellingswerken. — Toepassing op een pastorie.
28.3.20073-7776 Zrihen Verenigde Staten. — Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen. — Uitvoering. — Eerbiediging.
28.3.20073-7798 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Personen met een handicap. — Integratie.
30.3.20073-7815 Ceder Beleidscellen. — Departementen. — Studieopdrachten.
13.4.20073-7839 Van dermeersch BTW op elektronische en papieren publicaties. — Gelijkschakeling.
13.4.20073-7850 Derbaki SbaÔ Accijnzen op brandstoffen. — Richtlijn 2003/96/EG. — Voorstel tot wijziging.
13.4.20073-7851 Brotcorne Federale Overheidsdienst FinanciŽn. — Fininfo. — Bijlage onder de titel ę Realisaties en toekomstige prioriteiten Ľ. — Uitgave 2003-2007.
13.4.20073-7853 Brotcorne Tax-on-Web. — Niet-inwoners.
13.4.20073-7854 Brotcorne Leden van de provincieraden, gemeenteraden, politieraden en de raden voor maatschappelijk welzijn. — Fiscaal statuut. — Representatiekosten.
13.4.20073-7887 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Beleidsraad. — Samenstelling en werking.
18.4.20073-7898 Willems Federale overheidsdiensten. — Aalst. — Toekomstige locatie.
24.4.20073-7932 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Afwezigheid wegens ziekte. — Controle.
Vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3.10.20063-5940 Anseeuw Federale Overheidsdiensten en beleidscellen. — ICT-plannen.
19.1.20073-6606 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2007. — Strategische doelstellingen.
22.1.20073-6628 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.
22.1.20073-6670 de Bethune Genderstatistieken. — Maatregelen. — Versterking. — CoŲrdinatie.
22.1.20073-6691 de Bethune Federale Overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.
30.1.20073-6811 Hermans Handhaven van het consumentenrecht. — Cel consumentenbedrog. — Aanpak per sector.
13.2.20073-6994 Brotcorne Federale openbare diensten. — Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
14.2.20073-7008 Collas ę Verbraucherschutzzentrale Ľ (VSZ). — Toekenning van subsidies. — Vertaling van juridische informatie.
14.2.20073-7012 Brotcorne Vrije software. — Gebruik. — Verspreiding.
14.3.20073-7518 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7530 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7542 Brotcorne* Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7554 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7566 Brotcorne Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7578 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7590 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7602 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7614 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
20.3.20073-7638 Brotcorne FederaleOoverheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ambtenaren niveau A. — Vakrichtingen.
20.3.20073-7650 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7662 Brotcorne Federale overheidsdienst. — Federale programmatorische overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7674 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7686 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7698 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7710 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7722 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7734 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
28.3.20073-7772 Brotcorne Federale Overheidsdiensten. — Taalpremie. — Door de Ministerraad niet goedgekeurd ontwerp van koninklijk besluit.
28.3.20073-7787 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beveiliging van de toegang tot de gebouwen.
30.3.20073-7816 Ceder Beleidscellen. — Departementen. — Studieopdrachten.
13.4.20073-7859 Derbaki SbaÔ Genetisch gemodificeerde maÔs. — Toxiciteit voor de lever. — In de handel brengen.
13.4.20073-7860 Derbaki SbaÔ Auto's. — Energielabel.
13.4.20073-7888 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Beleidsraad. — Samenstelling en werking.
Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
21.9.20063-5879 Anseeuw Federale Overheidsdiensten, Programmatorische Overheidsdiensten en beleidscellen. — Inkoopbeleid. — E-veilingen.
18.10.20063-6104 Vandenberghe H. Asielzoekers en illegale vreemdelingen. — Uitwijzingen per vliegtuig. — Agressie. — Inzet van politiepersoneel.
27.11.20063-6308 De Roeck Belgische kerncentrales. — Veiligheid.
28.12.20063-6491 Anseeuw Extreem-rechtse jongeren. — Radicaliteit. — Programma's.
28.12.20063-6504 Vandenhove Brand. — Nood- en interventieplannen opgesteld door bedrijven. — Weigering door bepaalde brandweercommandanten.
19.1.20073-6565 Zrihen Eurodacsysteem. — Evaluatie.
19.1.20073-6578 Beke Vrijgekomen staatswoningen. — Leden van de voormalige rijkswacht. — Bestemming.
23.1.20073-6741 de Bethune Asielprocedure. — Cijfers 2006. — Opdeling mannen en vrouwen.
30.1.20073-6807 Hermans Dreigingsniveau terrorisme. — Salafistische predikers. — Marokkaans netwerk.
30.1.20073-6865 Defraigne Dierenmishandeling. — Processen-verbaal. — Toegepaste straffen.
8.2.20073-6901 Van de Casteele Dopinggebruik. — Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7 — 2004/2005). — Opvolging.
8.2.20073-6902 De Schamphelaere Dopinggebruik. — Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 — 2004/2005). — Opvolging.
13.2.20073-6969 Defraigne Wettelijke samenwoning. — Verdeling van verschillende vormen van samenwonen.
16.2.20073-7069 Anseeuw Internet. — Kinderporno. — Bestrijding. — Afspraken met providers.
8.3.20073-7470 Van dermeersch Moraliteitsonderzoek wapenvergunning. — Weigering om gegevens door te geven. — Zonechef van zone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen.
5.3.20073-7486 Anseeuw Stations en treinen. — Criminaliteit.
5.3.20073-7488 Buysse Visumcontrole. — Vingerafdrukken.
5.3.20073-7489 Buysse Asielbeleid. — Conventie van Dublin. — Gevolgen voor BelgiŽ.
14.3.20073-7519 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7531 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7543 Brotcorne* Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7555 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7567 Brotcorne* Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7579 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7591 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7603 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7615 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
20.3.20073-7639 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ambtenaren niveau A. — Vakrichtingen.
20.3.20073-7651 Brotcorne* Federale overheidsdienst. — Federale programmatorische overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7663 Brotcorne Federale overheidsdienst. — Federale programmatorische overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7675 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7687 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7699 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7711 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7723 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7735 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
28.3.20073-7753 Lijnen Honden. — Aantal bijtincidenten. — Muilkorf.
28.3.20073-7773 Cornil Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. — Subsidiaire bescherming. — Evaluatie.
28.3.20073-7774 Cornil Regularisatie vreemdelingen. — Statistieken.
28.3.20073-7775 Cornil Illegale vreemdelingen. — Uitzettingen.
28.3.20073-7800 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Personen met een handicap. — Integratie.
2.4.20073-7834 Van dermeersch Taggers van automobielen. — Politie. — Aanpak.
2.4.20073-7835 de Bethune Dublin II Conventie. — Asielrecht. — Toepassing in Polen.
18.4.20073-7899 Willems Diefstal en vandalisme. — Aangifte. — Internet. — Huisbezoek van de politie.
18.4.20073-7909 Buysse Illegale immigratie. — Campagnes tot ontraden. — Bevoegdheid.
18.4.20073-7910 Buysse Huwelijksimmigratie. — Campagnes tot ontraden.
24.4.20073-7934 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Afwezigheid wegens ziekte. — Controle.
Minister van Buitenlandse Zaken
23.9.20043-1461 Vandenberghe H. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. — Omzetting van Europese in nationale wetgeving.
7.10.20043-1531 Vandenberghe H. Vogelgriepvirus. — Stock anti-virale middelen. — Bespreking op het Europees niveau. — Waarschuwing aan de reizigers.
14.10.20043-1586 Brotcorne Copernicushervorming. — Vroegere graden 17 en 16. — Opdrachten.
14.10.20043-1599 Brotcorne Copernicushervorming. — Mandaatfuncties. — N, N-1 en N-2. — Managementplan.
20.10.20043-1629 Roelants du Vivier Tweede Protocol van de Conventie van Den Haag inzake de bescherming van de culturele goederen in geval van een gewapend conflict. — Bekrachtiging.
20.10.20043-1639 Vandenberghe Darfur. — Militaire samenwerking tussen SyriŽ en Sudan. — Test van chemische wapens. — Standpunt van de Verenigde Naties en de Europese Unie.
27.10.20043-1674 Van Overmeire VN-vredesmissie MONUC in Congo. — Akkoord met Benin. — Belgische omkadering.
5.11.20043-1692 Destexhe VN. — VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP). — Genocide in Rwanda in 1994. — Werknemer beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.
5.11.20043-1705 Vandenberghe First Committee van de VN. — New Agenda Coalition. — Resolutie. — Nucleaire ontwapening.
22.11.20043-1738 Van Overmeire Verdragen. — Ondertekening. — Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
3.12.20043-1782 Vandenberghe Russische Federatie. — Aankondiging van een nieuw kernwapenprogramma.
13.12.20043-1829 Vandenberghe Associatieakkoord tussen de Europese Unie en SyriŽ. — Onderhandelingen. — Aandacht op de toestand van de Koerdische gemeenschap. — Mensenrechten.
5.1.20053-1937 de Bethune Ontwikkelingssamenwerking. — Begroting 2005. — Strategische doelstellingen 2005.
7.1.20053-1976 Destexhe Genocide in Rwanda. — Moord op Belgische burgers. — Resolutie aangenomen op 1 april 2004 door de plenaire vergadering van de Senaat. — Uitvoering.
7.1.20053-1987 Destexhe Rwanda. — Genocide van 1994. — Moord op een Belgisch onderdaan.
7.1.20053-1993 Steverlynck Handelstransacties. — Betalingsachterstand.
19.1.20053-2060 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Realisaties en rekeningen 2004. — Strategische doelstellingen en begroting 2005.
21.1.20053-2122 Thijs Conflictpreventie. — Budgettaire bevoegdheid. — Budgettaire middelen. — Criteria.
18.2.20053-2236 Vandenberghe NAVO. — Kernwapens. — Kernwapens opgeslagen in BelgiŽ.
23.2.20053-2248 Van Overmeire Belgische ambassade te Kiev. — Taalgebruik.
23.2.20053-2249 Van Overmeire Belgische ambassades. — Personeel. — Taalaanhorigheid.
4.5.20053-2618 Van Overmeire Federale ambassadeurs. — Benoeming. — Betrekking van de deelstaten. — Overleg.
12.5.20053-2695 Van Overmeire Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). — Toetreding van Taiwan. — Weigering. — Positie van BelgiŽ.
17.6.20053-2926 Destexhe Verdrag van Rome. — Jubileum van de ondertekening in 2007. — Europadorp. — Betrokkenheid van de FOD Buitenlandse Zaken.
17.6.20053-2927 Detraux Republiek Nagorno-Karabach. — Eventuele vestiging van een vertegenwoordiging in Brussel. — Standpunt van BelgiŽ.
8.7.20053-2998 de Bethune Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking. — Inzetten van militaire vluchten.
22.5.20063-5190 Hermans Niger. — Militair en humanitair partnerschap met BelgiŽ.
27.6.20063-5542 Laloy Colombia. — Schendingen van de mensenrechten.
7.9.20063-5840 De Roeck Venezuela. — Verkiezingen.
6.10.20063-5967 Delacroix Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX). — Financiering. — Belgische engagementen.
12.10.20063-5997 Jansegers Regeringsleden. — Dienstvoertuigen. — Voltijdse medewerkers van niveau D. — Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
22.1.20073-6651 de Bethune Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.
16.2.20073-7078 Anseeuw Energiemaatregelen Europese Commissie. — Lidstaten. — Negatieve houding.
21.2.20073-7212 Galand International Development Committee van het Britse Parlement. — Rapport. — ę Development Assistance and the occupied Palestinian Territories Ľ. — Vredesinitiatieven voor het Midden-Oosten.
14.3.20073-7520 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7532 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7544 Brotcorne Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7556 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7568 Brotcorne Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7580 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7592 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7604 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7616 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
16.3.20073-7631 Destexhe Kinderen. — Internationale ontvoeringen. — Maatregelen.
20.3.20073-7640 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ambtenaren niveau A. — Vakrichtingen.
20.3.20073-7652 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7664 Brotcorne Federale overheidsdienst. — Federale programmatorische overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7676 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7688 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7700 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7712 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7724 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7736 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
28.3.20073-7777 Zrihen Verenigde Staten. — Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen. — Uitvoering. — Eerbiediging.
28.3.20073-7789 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beveiliging van de toegang tot de gebouwen.
28.3.20073-7801 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Personen met een handicap. — Integratie.
2.4.20073-7836 Brotcorne Palestijnse Autoriteit. — Sancties.
13.4.20073-7890 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Beleidsraad. — Samenstelling en werking.
18.4.20073-7901 Hermans Burundi. — AIDS. — Medicatie. — Tekorten.
18.4.20073-7903 Hermans Poolse regering. — Homofobe maatregelen.
24.4.20073-7935 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Afwezigheid wegens ziekte. — Controle.
Minister van Landsverdediging
5.3.20073-7478 Destexhe Ziekenhuisinfecties. — Brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek.
30.3.20073-7819 Ceder Beleidscellen. — Departementen. — Studieopdrachten.
18.4.20073-7904 Martens F-16 vliegtuigen. — Lawaaihinder. — Gevolgen voor het leefmilieu.
24.4.20073-7919 Noreilde Turkije. — Verplichte legerdienst. — Uitkoopmogelijkheden.
24.4.20073-7920 Beke CDSCA. — Brasschaat. — Verkoop van vierentwintig woningen.
24.4.20073-7921 Beke CDSCA. — Woningen. — Lasten.
Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
19.1.20073-6610 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2007. — Strategische doelstellingen.
22.1.20073-6632 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.
26.1.20073-6785 Brotcorne FOD en POD. — Ambtenaren van niveau A. — Bevordering door verhoging naar de hogere klasse. — AnciŽnniteitsvoorwaarden.
30.1.20073-6881 Brotcorne Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. — Houders van een managementfunctie. — Evaluatie.
6.2.20073-6922 Brotcorne Federale Overheidsdienst (FOD). — Programmatorische Overheidsdienst (POD). — Personeelsplan 2007.
19.2.20073-7122 Derbaki SbaÔ Europese Gemeenschap. — Kernenergie. — Europees Agentschap.
21.2.20073-7228 Vandenberghe H. Musea. — Studenten. — Gratis museabezoeken.
5.3.20073-7490 Van dermeersch Slapende levensverzekeringen. — Advies van de Commissie voor verzekeringen.
5.3.20073-7498 Brotcorne* Nationale Plantentuin van Meise. — Administratieve toestand van de ambtenaren.
14.3.20073-7521 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7533 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7545 Brotcorne* Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7557 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7569 Brotcorne Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7581 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7593 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7605 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7617 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
20.3.20073-7641 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ambtenaren niveau A. — Vakrichtingen.
20.3.20073-7653 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7665 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7677 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7689 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7701 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7713 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7725 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7737 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
28.3.20073-7755 Lijnen Honden. — Bijtincidenten. — Tussenkomst verzekeringen.
28.3.20073-7790 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beveiliging van de toegang tot de gebouwen.
28.3.20073-7802 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Personen met een handicap. — Integratie.
2.4.20073-7837 Willems Belgische octrooiwetgeving. — Opbrengst onderzoek. — Rechten van de onderzoekers.
13.4.20073-7865 Derbaki SbaÔ Europees Parlement. — Resolutie van 14 december 2006. — Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie.
13.4.20073-7866 Derbaki SbaÔ Energiebesparing. — Klassieke gloeilampen. — Verbod.
13.4.20073-7867 Kapompolť Ondernemingsloket. — Werking. — Balans.
13.4.20073-7891 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Beleidsraad. — Samenstelling en werking.
18.4.20073-7905 Willems SABAM. — Unificatie bijdrage en billijke vergoeding.
24.4.20073-7936 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Afwezigheid wegens ziekte. — Controle.
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
23.11.20053-3805 De Roeck Mentaal gehandicapten. — Seksualiteitsbeleving.
29.12.20053-4013 Anseeuw Verwerking van asbest in de wegen. — Verantwoordelijke bedrijven. — Compensatie voor de slachtoffers. — Saneringskosten van de wegen.
21.3.20063-4685 De Roeck Ex-psychiatrische patiŽnten. — Beschut wonen. — Financiering.
24.3.20063-4722 De Roeck Geestelijke gezondheidszorg. — Grensoverschrijdend gedrag.
11.4.20063-4903 De Roeck Mentaal gehandicapten. — Seksualiteitsbeleving.
27.6.20063-5550 Defraigne RIZIV. — Techniek van de ę vrije flap Ľ bij borstreconstructies.
30.6.20063-5607 Beke Huisartsen. — Wachtposten.
14.7.20063-5671 Vandenberghe H. Medische tests. — Proefpersonen. — Incidenten in Belgische ziekenhuizen.
3.10.20063-5960 De Roeck Ex-psychiatrische patiŽnten. — Beschut wonen.
16.10.20063-6098 De Roeck Bejaarden. — Chronisch psychiatrische patiŽnten. — ResidentiŽle zorg.
18.10.20063-6110 Beke Huisartsengeneeskunde. — Impulsfonds.
27.10.20063-6180 Beke Plan huisartsgeneeskunde 2006-2007. — GeÔnformatiseerd medisch dossier.
3.11.20063-6227 De Roeck Zorgverleners. — Psychosociale ondersteuning.
17.11.20063-6302 Beke Geneeskundige verstrekkingen. — Nomenclatuur. — Comitť voor permanente doorlichting.
5.12.20063-6345 Van de Casteele Chronisch zieken.
7.12.20063-6361 Vandenberghe H. Hondenpsychologen.
13.12.20063-6389 Van de Casteele Verpleegkundigen, logopedisten en kinesitherapeuten. — Verstrekkingenregister. — Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot herinvoering van de bewaring van verstrekkingen.
13.12.20063-6418 Van de Casteele* Antivirale middelen. — Aankoop en distributie.
22.12.20063-6464 De Roeck Beerbiggen. — Onverdoofde castratie. — Principeakkoord ondertekend door de toenmalige bevoegde minister, GAIA en de sector.
22.12.20063-6468 Van de Casteele* HemofiliepatiŽnten. — Behandeling. — Oprichting referentiecentrum.
22.12.20063-6469 Van de Casteele* Zorgvennootschap van verpleegkundigen. — Beursgang.
28.12.20063-6508 Creyelman Horecafederatie. — Aanpassing van de wettelijke bepalingen aan de huidige situatie.
19.1.20073-6564 Steverlynck Creatieve werknemers. — Innovatiepremie.
19.1.20073-6580 Beke Rust- en verzorgingstehuizen. — Geneesmiddelengebruik.
19.1.20073-6611 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2007. — Strategische doelstellingen.
22.1.20073-6633 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.
22.1.20073-6654 de Bethune Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.
22.1.20073-6675 de Bethune Genderstatistieken. — Maatregelen. — Versterking. — CoŲrdinatie.
22.1.20073-6696 de Bethune Federale Overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.
23.1.20073-6744 Beke Elektronisch medisch dossier. — Respect persoonlijke levenssfeer.
24.1.20073-6767 de Bethune In-vitro fertilisatie (IVF). — Terugbetaling laboratoriumkosten. — Cijfers 2006.
26.1.20073-6786 Brotcorne FOD en POD. — Ambtenaren van niveau A. — Bevordering door verhoging naar de hogere klasse. — AnciŽnniteitsvoorwaarden.
26.1.20073-6798 Van de Casteele Dopingstrijd. — Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7 — 2004/2005). — Opvolging.
30.1.20073-6828 Vandenberghe H. Overheidsdienst. — Uitgegeven publicaties.
30.1.20073-6849 Vandenberghe H. Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.
30.1.20073-6874 Derbaki SbaÔ Kunstmatige transvetzuren. — Gevaar. — Maatregelen.
8.2.20073-6911 De Schamphelaere Kinesitherapeuten. — Toegang tot het beroep. — Erkenning.
6.2.20073-6935 Brotcorne Rijkspersoneel. — Niveaus A1 en A2. — Bevordering naar klasse A3.
6.2.20073-6954 Van de Casteele Buitenschoolse kinderopvang. — Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD). — Verdeelsleutel.
6.2.20073-6955 Steverlynck Voorverpakte voedingsmiddelen. — Etikettering. — Controle.
6.2.20073-6956 Vandenhove Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. — Huidige werking. — Toekomstperspectieven.
13.2.20073-6980 Cornil Toegang tot geneesmiddelen in de arme landen. — Octrooien voor geneesmiddelen. — Novartisproces tegen de Staat India. — Standpunt van BelgiŽ in de Europese Unie.
14.2.20073-7016 Brotcorne Vrije software. — Gebruik. — Verspreiding.
14.2.20073-7028 De Roeck Obesitas. — Europese aanbevelingen. — Maatregelen in BelgiŽ.
16.2.20073-7082 Anseeuw Trasylol. — Studie. — American Medical Association.
16.2.20073-7083 De Roeck Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. — Uitvoeringsbesluiten.
16.2.20073-7084 De Roeck Orgaandonatie. — Wachtlijsten. — Evaluatie huidig systeem.
27.2.20073-7238 Van dermeersch Psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen. — Psychiatrische instellingen. — Opgenomen patiŽnten.
5.3.20073-7479 Destexhe* Ziekenhuisinfecties. — Brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek.
5.3.20073-7491 Hermans* Europese richtlijnen. — Dierenwelzijn. — Omzetting in Belgisch recht.
5.3.20073-7492 Van dermeersch Geestelijke gezondheidszorg. — Groenboek van de Europese Commissie. — Resoluties van het Europees Parlement. — Gevolgen in BelgiŽ.
5.3.20073-7493 Buysse* Rust- en verzorgingstehuizen. — Bejaarden uit buurlanden.
5.3.20073-7502 Van de Casteele Wet betreffende het bedienen van automatische ę externe Ľ defibrillatoren. — Uitvoeringsbesluiten.
8.3.20073-7505 Hermans* Europese richtlijn 2001/93/EG. — Castratie van biggen. — Omzetting in het Belgische recht.
8.3.20073-7506 Creyelman* Gezondheid. — Jodium. — Tekorten. — Stand van zaken.
8.3.20073-7507 Vankrunkelsven* Wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987. — Afzetting geneesheer. — Advies medische raad.
14.3.20073-7522 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7534 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7546 Brotcorne* Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7558 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7570 Brotcorne* Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7582 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7594 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7606 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7618 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
20.3.20073-7642 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ambtenaren niveau A. — Vakrichtingen.
20.3.20073-7654 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7666 Brotcorne* Federale overheidsdienst. — Federale programmatorische overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7678 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7690 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7702 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7714 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7726 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7738 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
28.3.20073-7803 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Personen met een handicap. — Integratie.
18.4.20073-7907 Lijnen Generische geneesmiddelen. — Terugbetaling.
18.4.20073-7908 Brotcorne Verplegend personeel. — Herwaardering.
24.4.20073-7917 Collas Wet van 12 juni 2006 die het bedienen van automatische ę externe Ľ defibrillatoren toelaat. — Uitvoeringsbesluiten.
24.4.20073-7925 Beke Farmaceutische industrie. — Omzetheffingen.
27.4.20073-7950 Vandenhove Civiele veiligheid. — Kenniscentrum. — Risicobeheer.
Minister van Middenstand en Landbouw
19.1.20073-6612 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2007. — Strategische doelstellingen.
22.1.20073-6634 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.
26.3.20073-7748 Lijnen Zelfstandigen. — Inkomenscompensatie aan zelfstandigen. — Openbare werken. — Overgangsmaatregelen.
30.3.20073-7822 Ceder Beleidscellen. — Departementen. — Studieopdrachten.
13.4.20073-7868 Kapompolť Ondernemingsloket. — Werking. — Balans.
Minister van Ontwikkelingssamenwerking
18.4.20073-7902 Hermans Burundi. — Aids. — Medicatie. — Tekorten.
Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
24.3.20053-2377 Geerts Verenigde naties. — Commissie voor de positieverbetering van de vrouw. — Deelname van BelgiŽ.
5.1.20063-4058 de Bethune Kinderrechten. — Beleidscellen. — Federale overheidsdiensten. — Personeel.
5.1.20063-4079 de Bethune Kinderrechten. — Realisaties 2005. — Rekeningen 2005.
5.1.20063-4100 de Bethune Kinderrechten. — Begroting 2006. — Strategische doelstellingen 2006.
9.11.20063-6242 Brotcorne FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. — Cel ę Europees sociaal fonds Ľ (ESF). — Transfer naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
13.12.20063-6404 Derbaki SbaÔ Geweld tegen vrouwen. — Internationale normen. — Toestand en beleid in BelgiŽ. — Concreet maatregelen voorzien.
27.12.20063-6483 Geerts Opname in een rusthuis. — Onderhoudsplicht.
22.1.20073-6636 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.
22.1.20073-6678 de Bethune Genderstatistieken. — Maatregelen. — Versterking. — CoŲrdinatie.
23.1.20073-6732 Van Hauthem Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. — Campagne. — Toestemming koningshuis.
24.1.20073-6768 de Bethune Thuislozen. — Algemeen welzijnswerk. — Cijfers 2006.
9.3.20073-7512 Van de Casteele Overheidssector. — Vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. — Actualisering en uitbreiding. — Wettelijk samenwonenden.
14.3.20073-7523 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7535 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7547 Brotcorne Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7559 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7571 Brotcorne Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7583 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7595 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7607 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7619 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
20.3.20073-7643 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ambtenaren niveau A. — Vakrichtingen.
20.3.20073-7655 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7667 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7679 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7691 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7703 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7715 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7727 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7739 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
28.3.20073-7778 Brotcorne Vergelijkende selecties die toegang verlenen tot of beroepsbekwaamheid verlenen voor bepaalde graden. — Overdracht van modelantwoorden aan de kandidaten. — Arrest nr. 152 204 van de Raad van State. — Overleg tussen Selor en de federale overheidsdienst Financ.
28.3.20073-7779 Brotcorne Federale Overheidsdienst FinanciŽn. — N-3-managementfuncties.
28.3.20073-7780 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Betoging van de ambtenaren van de FOD op 23 januari 2007. — Verslaggeving in het tijdschrift Fedra. — Objectiviteit.
28.3.20073-7792 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beveiliging van de toegang tot de gebouwen.
28.3.20073-7804 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Personen met een handicap. — Integratie.
30.3.20073-7811 Van de Casteele Overheidspensioenen. — Evolutie.
30.3.20073-7824 Ceder Beleidscellen. — Departementen. — Studieopdrachten.
13.4.20073-7846 Van dermeersch Tenlasteneming van vreemdelingen. — Kosten. — Invordering.
13.4.20073-7847 Van Hauthem Actie equal pay day. — Medewerking van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
13.4.20073-7872 Brotcorne Fedra. — Reportage ę Les Finances dans la rue Ľ. — Objectiviteit.
13.4.20073-7873 Brotcorne Medex. — Ernstige en langdurige ziekte. — Fibromyalgie. — Erkenning.
13.4.20073-7874 Brotcorne Koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. — Doelstellingen. — Uitvoering.
13.4.20073-7875 Brotcorne FOD Budget en Beheerscontrole. — Voorzitter van het Directiecomitť. — Competentieprofiel.
13.4.20073-7876 Brotcorne FOD Budget en Beheerscontrole. — Selectie van de voorzitter van het Directiecomitť. — Selectiecommissie. — Samenstelling en profielen van de leden.
13.4.20073-7877 Brotcorne FOD Budget en Beheerscontrole. — Selectie van de voorzitter van het Directiecomitť. — Selectiecommissie. — Samenstelling en profielen van de leden.
13.4.20073-7878 Brotcorne FOD Budget en Beheerscontrole. — Selectie van de voorzitter van het Directiecomitť. — Afwikkeling van de procedure. — Inhoud van de geÔnformatiseerde testen.
13.4.20073-7879 Brotcorne FOD Budget en Beheerscontrole. — Selectie van de voorzitter van het Directiecomitť. — Afwikkeling van de procedure. — Samenstelling van de begeleidende cel.
13.4.20073-7893 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Beleidsraad. — Samenstelling en werking.
24.4.20073-7938 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Afwezigheid wegens ziekte. — Controle.
Minister van Mobiliteit
30.10.20063-6210 Anseeuw Chloor- en ammoniaktransporten per spoor. — Statistieken. — Veiligheidsmaatregelen.
23.1.20073-6738 Vandenberghe H. Op hol geslagen dieren. — Veroordelingen. — Aantal.
24.1.20073-6754 Vandenberghe H. Wagen. — Inschrijvingsbewijs. — Processen-verbaal.
6.2.20073-6948 Cornil Werving. — Voormalige werknemers van Volkswagen Vorst.
14.3.20073-7524 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7536 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7548 Brotcorne* Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7560 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7572 Brotcorne* Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7584 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7596 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7608 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7620 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
16.3.20073-7633 Destexhe* Luchtverkeersleiders. — Taalgebruik. — Keuze van de werkplaats. — Discriminatie.
20.3.20073-7644 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ambtenaren niveau A. — Vakrichtingen.
20.3.20073-7656 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7668 Brotcorne* Federale overheidsdienst. — Federale programmatorische overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7680 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7692 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7704 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7716 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7728 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7740 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
30.6.20063-5627 Cornil Broeikasgassen. — Stijging van de emissies in BelgiŽ. — Nationaal toewijzingsplan emissiequota.
13.12.20063-6406 Derbaki SbaÔ Kyotoprotocol. — Eerbiediging. — Geplande maatregelen.
16.2.20073-7080 Anseeuw Energiemaatregelen Europese Commissie. — Lidstaten. — Negatieve houding.
21.2.20073-7208 Cornil Biobrandstoffen. — Belastingvrijstelling.
13.4.20073-7880 Derbaki SbaÔ Uitstoot van broeikasgassen. — Militaire luchtvaart. — Heffing.
Minister van Werk
12.7.20063-5660 Vandenberghe H. Bouwsector. — Sociale fraude.
3.10.20063-5936 Steverlynck Behandeling van asbest. — Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. — Gebruik van glovebags.
25.10.20063-6130 de Bethune Gelijkheid tussen vrouwen en mannen. — Gelijke beloning. — Bevorderingsbeleid.
22.1.20073-6639 de Bethune Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.
23.1.20073-6745 Ceder Fonds voor bestaanszekerheid. — Sector schoonmaak. — Eindejaarspremies.
23.1.20073-6747 Ceder Hulpkas voor werkoosheidsuitkeringen. — Uitbetalingsinstellingen.
24.1.20073-6771 de Bethune Loonkloof. — Cijfers 2006.
13.2.20073-6989 Mahoux Toeleveringssector. — Veiligheid op het werk.
5.3.20073-7494 Ceder* Bouwbedrijf. — Fonds voor bestaanszekerheid. — Afhouding van administratiekosten.
14.3.20073-7525 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
14.3.20073-7537 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7549 Brotcorne* Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.
14.3.20073-7561 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7573 Brotcorne Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Bezoldiging.
14.3.20073-7585 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — BedrijfscrŤche. — Oprichting.
14.3.20073-7597 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Beloningspakket.
14.3.20073-7609 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7621 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
16.3.20073-7627 Ceder* Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij (sector Pakhuizen en Vismijnen). — Aanvullende eindejaarspremie.
20.3.20073-7645 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ambtenaren niveau A. — Vakrichtingen.
20.3.20073-7657 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7669 Brotcorne Federale overheidsdienst. — Federale programmatorische overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7681 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7693 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7705 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7717 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7729 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7741 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
26.3.20073-7747 de Bethune Werkloosheid. — Wachttijd. — Stage of vrijwilligerswerk in het buitenland. — Behouden van kinderbijslag.
13.4.20073-7881 Cornil Dienstencheques. — Resultaten.
13.4.20073-7882 Cornil Systeem van de dienstencheques. — Toepassing. — Leemtes.
13.4.20073-7895 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Beleidsraad. — Samenstelling en werking.
Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
9.2.20053-2210 Willems Valse VZW's. — Onderzoek. — Maatregelen.
9.3.20053-2327 Willems Internet. — Beleggingsfraude.
27.6.20063-5567 Bouarfa Verzekering. — Dekking van zwartwerk.
13.2.20073-6990 Cornil Dienst fiscale bemiddeling. — Waarde van de adviezen van de bemiddelaars. — Geval van grote fiscale fraude.
30.3.20073-7828 Ceder Beleidscellen. — Departementen. — Studieopdrachten.
17.5.20043-957 Vandenberghe H. Fraude. — Telefoonwinkels.
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
5.3.20073-7482 Brotcorne FOD FinanciŽn. — Verklaringen van de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. — Noodzaak om het aantal personeelsleden te verminderen.
26.3.20073-7750 Lijnen Kafka. — Wetgeving. — Kosten-batenanalyse.
30.3.20073-7829 Ceder Beleidscellen. — Departementen. — Studieopdrachten.
13.4.20073-7869 Kapompolť Ondernemingsloket. — Werking. — Balans.
24.4.20073-7922 Van de Casteele Gehandicapte personen. — Administratieve vereenvoudiging. — Elektronische badge.
24.4.20073-7924 Buysse Verlies van portefeuille. — Snelloket. — Stand van zaken.
Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
16.2.20073-7081 Anseeuw Energiemaatregelen Europese Commissie. — Lidstaten. — Negatieve houding.
13.4.20073-7884 Derbaki SbaÔ Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. — Status quo. — Juridische vragen.
Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
30.1.20073-6878 Brotcorne Ethisch pensioensparen. — Fiscale stimulans.
14.3.20073-7538 Brotcorne Federale overheidsdienst. — Programmatorische federale overheidsdienst. — Arbeidsplaats. — Aanwezigheid van groen.
14.3.20073-7562 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Modernisering. — Consultantkosten.
14.3.20073-7610 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een staffunctie. — Terbeschikkingstelling van auto's.
14.3.20073-7622 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Houders van een managementfunctie. — Terbeschikkingstelling van voertuigen.
20.3.20073-7658 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Ankerprincipe. — Gevolgen.
20.3.20073-7670 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen. — Toepassing.
20.3.20073-7682 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Woon-werkverkeer. — Alternatief mobiliteitsbeleid.
20.3.20073-7694 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.
20.3.20073-7706 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Overheidsdienst. — Vervoerplannen. — Uitvoering.
20.3.20073-7718 Brotcorne* Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Europees proces. — Deelname.
20.3.20073-7730 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Milieubescherming. — Concrete Acties.
20.3.20073-7742 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Bestrijding van stress op het werk.
28.3.20073-7795 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Beveiliging van de toegang tot de gebouwen.
28.3.20073-7807 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Personen met een handicap. — Integratie.
13.4.20073-7861 Derbaki SbaÔ Auto's. — Energielabel.
13.4.20073-7896 Brotcorne Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Beleidsraad. — Samenstelling en werking.
Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
30.6.20063-5616 Beke Personen met een handicap. — Parkeerkaarten. — Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap.
8.3.20073-7508 Paque* Denataliteit. — Oplossingen. — Ouderschapsverlof. — Verlenging.
30.3.20073-7832 Ceder Beleidscellen. — Departementen. — Studieopdrachten.
Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
5.1.20063-4088 de Bethune Kinderrechten. — Realisaties 2005. — Rekeningen 2005.
5.1.20063-4109 de Bethune Kinderrechten. — Begroting 2006. — Strategische doelstellingen 2006.
14.2.20063-4377 de Bethune Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten. — Stand van zaken 2005.
3.3.20063-4557 Beke Postkantoren. — Toegankelijkheid.
18.7.20063-5720 Willems De Post. — Dienstverlening te Aalst.
9.11.20063-6268 Van Overmeire NMBS. — Vierspanninglocomotieven.
19.1.20073-6581 Willems Openbaar vervoer. — NMBS en De Lijn. — Communicatie.
22.1.20073-6708 de Bethune Federale overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.
23.1.20073-6742 de Bethune Raad van bestuur van overheidsbedrijven. — Genderevenwicht. — Cijfers 2006.
6.2.20073-6949 Cornil Werving. — Voormalige werknemers van Volkswagen Vorst.
6.2.20073-6963 Vandenberghe H. Treinen. — Dodelijke ongevallen.
5.3.20073-7487 Anseeuw* Stations en treinen. — Criminaliteit.
5.3.20073-7495 Anseeuw* Treinen. — Zwartrijden. — Agressie. — Boetebeleid.
5.3.20073-7499 Destexhe* NMBS. — Station van Luik.
16.3.20073-7628 Van Hauthem* NMBS. — Personeel. — Kennis van de tweede taal.
16.3.20073-7629 Van Overmeire* NMBS. — Treinvertragingen. — Compensaties.
26.3.20073-7752 Noreilde De Post. — Verkeersovertredingen.
24.4.20073-7923 Noreilde NMBS. — Treinen en stations. — Diefstallen.