Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6860 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6841 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. ).

Antwoord : Ik de eer het geachte lid mee te delen dat de in zijn vraag vermelde aangelegenheid niet tot mijn bevoegdheid behoort, maar tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.