Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 3-6857 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6841 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. ).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

1. Aangezien er geen federale overheidsdienst ressorteert onder de bevoegdheid Administratieve Vereenvoudiging en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging budgettair en administratief onder de bevoegdheid van de eerste minister ressorteert, verwijs ik naar het antwoord van de eerste minister, aan wie dezelfde vraag werd gesteld.

2. Ingevolge het antwoord op vraag 1, worden de vragen 2 tot en met 4 zonder voorwerp.