Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6099 van mevrouw Van de Casteele van 16 oktober 2006 (N.) :
Chronische wonden. — Moderne wondverbanden.

Het aantal patiŽnten met chronische wonden neemt toe door de veroudering van de bevolking en de prevalentie van chronische ziektes.

Dankzij moderne wondverbanden kunnen die chronische wonden toch behandeld worden, zodat de complicaties tot een minimum herleid worden, in vele gevallen ook de levenskwaliteit verbetert en functieverlies en ziekteverlof verminderd kunnen worden.

Deze verbanden kunnen vaak meerdere dagen op de wonde blijven zodat ook de verzorgingskosten lager zijn. Op die manier zijn aan het gebruik hiervan ook economische voordelen verbonden.

De terugbetaling van deze verbanden heeft evenwel die evolutie op het terrein niet gevolgd. Naar aanleiding van een informatiecampagne naar parlementsleden werd de geachte minister hierover al ondervraagd. Hij stelde toen dat er een koninklijk besluit in voorbereiding was om een forfait in te voeren van 20 euro per maand. Over een opname van de kosten van wondverband in de maximumfactuur (MAF) moest de begrotingsbespreking worden afgewacht, gezien de meerkost op ongeveer 1 miljoen euro werd geschat.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat is de gemiddelde kost van een chronische wonde ?

2. Welke besparingen kunnen met moderne verbanden gerealiseerd worden inzake de uitgaven voor verzorging en de ligdagen ?

Antwoord : 1. Wondzorg is een dynamisch proces. Verschillende types van actieve verbandmiddelen worden op verschillende tijdstippen in de wondbehandeling gebruikt naargelang het type van de wonde en de evolutie ervan in de tijd.

Het genezingsproces van een wonde hangt dus af van zeer veel factoren, zoals onder andere de algemene conditie van de patiŽnt, die niet allemaal gestandaardiseerd kunnen worden. Om die redenen is het onmogelijk om de gemiddelde wonde te bepalen, bijgevolg kan ook de gemiddelde kost niet ingeschat worden.

2. Ook hier maakt het dynamische proces dat wondzorg is het onmogelijk de exacte besparingen die een goede wondzorg met zich meebrengt te berekenen.

Er is echter wel voldoende wetenschappelijk bewijs dat het goed gebruik van moderne actieve wondverbanden het wondhelingsproces versnelt. Dit houdt voor de patiŽnt minder complicaties en ziekenhuisopnames in wat een gunstig effect op de gezondheidsuitgaven heeft.