Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-84

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6397 van de heer Galand d.d. 13 december 2006 (Fr.) :
Verenigde Naties. — Organisaties. — Bijdrage van BelgiŽ. — Belgisch personeel.

BelgiŽ betaalt jaarlijks een bijdrage aan verschillende multilaterale organisaties onder de koepel van de Verenigde Naties.

Volgens welke criteria worden de bijdragen berekend, hetzij voor dotaties, hetzij voor de financiering van acties ?

Hoeveel Belgen hebben een baan binnen het multilaterale systeem van de Verenigde Naties en hoeveel van hen, opgesplitst per taalrol, bekleden er een leidinggevende functie ?