Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-81

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6180 van de heer Beke d.d. 27 oktober 2006 (N.) :
Plan huisartsgeneeskunde 2006-2007. — Ge´nformatiseerd medisch dossier.

De informatisering en de realisatie van een ge´nformatiseerd medisch dossier is een sleutelelement van het plan huisartsgeneeskunde 2006-2007.

Is het wetsontwerp ter informatisering van de gezondheidsgegevens reeds een feit ? Werd het medisch korps hieromtrent reeds geraadpleegd ?

Werd de Commissie ter bescherming van het privÚ-leven al om advies gevraagd ?

Is er al een regeling uitgewerkt waardoor de toegang tot elektronische voorschrijfformulieren voor farmaceutische specialiteiten en technische handelingen vergemakkelijkt kan worden ?