Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-81

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-3033 van de heer Beke van 15 juli 2005 (N.) :
Stookoliefonds. — BTW-inkomsten voor de federale overheid. — Heffing ten laste van de consumenten.

Kan de geachte minister mij een antwoord verstrekken op de volgende vragen :

1. Welk bedrag aan BTW-inkomsten heeft de federale overheid ontvangen naar aanleiding van de verkoop van stookolie sinds de inwerkingtreding van het stookoliefonds dat geldig was van 1 september 2004 tot en met 31 maart 2005 ?

2. Hoeveel hebben de consumenten van stookolie aan heffing moeten betalen om het federale stookoliefonds te kunnen financieren ?