Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-79

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5935 van de heer Beke d.d. 3 oktober 2006 (N.) :
Psychiatrische ziekenhuizen. — Therapeutische projecten in de thuiszorg. — Organisatie. — Budget.

Na het fonds ter bestrijding van tabak, het nationaal voedings- en gezondheidsplan en tal van andere initiatieven moeten wij weer vaststellen dat de geachte minister op het domein van de gemeenschappen treedt. De thuiszorg is een gemeenschapsbevoegdheid en twee jaar geleden schoof de geachte minister de projecten rond psychiatrische thuiszorg dan ook door naar minister Vervotte.

Nu echter lanceert hij een nieuw initiatief rond therapeutische projecten in de geestelijke gezondheidszorg. Met dit voorstel geeft hij psychiatrische ziekenhuizen de mogelijkheid om met federale middelen therapeutische projecten in de thuiszorg op te starten. Deze projecten moeten transversaal opgericht worden en zijn gericht op specifieke, kleine doelgroepen. Het betekent ook globale zorg thuis, georganiseerd vanuit het ziekenhuis.

Krijgen de ziekenhuizen de opdracht samen te werken met de bestaande thuiszorginitiatieven ? Vanuit het veld zou intussen blijken dat de ziekenhuizen onvoldoende weten hoe de thuiszorg georganiseerd en gefinancierd wordt. Gaat de geachte minister daartoe optreden ?

Welk budget wil de geachte minister hiertoe voorzien ? Wordt er ook een budget voorzien voor de ondersteuning van de zwaar zorgbehoevende in de thuiszorg, want dat vraagt de sector al langer ?

Vanuit het veld vreest men dat dit initiatief tot de verdere versnippering van de thuiszorg kan leiden. Er ontstaan nieuwe structuren voor weer andere doelgroepen waardoor het totaalplaatje onoverzichtelijk wordt. Zou de geachte minister niet beter de bestaande structuren optimaliseren en ondersteunen ?

Deze maatregel gaat toch wel in tegen het goede voornemen van de geachte minister om de eerste lijn te herwaarderen. Hij benadrukt het belang van de eerste lijn en wil deze terug aantrekkelijk maken, maar tegelijkertijd worden de middelen ge´nvesteerd in maatregelen met hospitaalcentrische tendensen. Hoe rijmt hij dit ?