Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-77

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-5310 van de heer Noreilde d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Spoorverkeer. — Rechtstreekse treinverbinding tussen Leuven en Brussel-Nationaal.

Vanaf 11 december 2005 is de nieuwe rechtstreekse treinverbinding tussen Leuven en de luchthaven Brussel-Nationaal in gebruik. Via de zogenaamde  bocht van Nossegem  neemt een enkele treinrit tussen de luchthaven van Zaventem en Leuven nog maar een kwartiertje in beslag, terwijl dit voordien bijna een uur was.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel reizigers maakten reeds gebruik van de rechtstreekse treinverbinding tussen Leuven en Brussel-Nationaal ?

2. Hoeveel reizigers kreeg het treinstation Brussel-Nationaal te verwerken vanaf 2002 tot en met 2005 voor ieder jaar afzonderlijk ?

3. Hoeveel reizigers kreeg het treinstation Brussel-Nationaal te verwerken in het eerste kwartaal van 2005 en 2006 ? Aan welke factoren is een eventuele stijging of daling volgens u te wijten ? Is het effect van de betere ontsluiting van de nationale luchthaven via de bocht van Nossegem reeds merkbaar ? Zo ja, kan de geachte staatssecretaris dat met deze cijfers aantonen ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Het gemiddeld aantal reizigers/trein tussen Leuven en Brussel-Nationaal-Luchthaven (beide richtingen samen) bedraagt 71.

2. Als representatieve indicatie voor de evolutie van het aantal reizigers naar Brussel-Nationaal-Luchthaven van 2002 tot 2005 vindt het geachte lid hieronder de cijfers voor de maand oktober van de verschillende jaren (gegevens uit de verslagen van de treinbegeleiders/visuele tellingen) :

10/200210/200310/200410/2005
Aantal reizigers20 37920 88122 84620 157

3. De vergelijkende evolutie van het aantal reizigers in Brussel-Nationaal-Luchthaven voor het eerste trimester 2005/2006 (gegevens uit de verslagen van de treinbegeleiders/visuele tellingen) is als volgt :

01/0502/0503/0501/0602/0603/06
Brussel→luchthaven Brussel-Nationaal18 60520 80622 56616 17219 03018 963
Leuven→luchthaven Brussel-Nationaal4 0584 3405 292
Totaal18 60520 80622 56620 23023 37024 255

Men kan vaststellen dat dank zij het invoeren van nieuwe rechtstreekse verbindingen tussen Leuven en de luchthaven Brussel-Nationaal, via de bocht van Nossegem, het verkeer naar de luchthaven Brussel-Nationaal een aanzienlijke stijging kent.

Sedert hun instelling in december 2005 kennen de verbindingen tussen Leuven en de luchthaven een toenemend succes.