3-205

3-205

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 MAART 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over źde reactivering van het personenvervoer op spoorlijn 20 tussen Lanaken en Maastricht╗ (nr. 3-2132)

De voorzitter. - De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Eind januari 2007 werd bekendgemaakt dat spoorlijn 20 tussen Lanaken en Maastricht tegen eind 2008 gereactiveerd zou worden. Het zou enkel gaan over de reactivering van de spoorweg voor het goederenvervoer over een afstand van ongeveer 6 kilometer.

De ooit internationaal befaamde lijn 20 Hasselt-Maastricht werd begin jaren '90 opgedoekt. Sindsdien werden herhaalde pogingen ondernomen om de lijn opnieuw te openen, maar die strandden allemaal wegens economische redenen.

Het toenemende vrachtvervoer en personenvervoer op de wegen zijn een probleem. Het openbaar personenvervoer is ontoereikend en daarom heeft de provincie Limburg 30% meer personenwagens dan de andere provincies. Dit is vooral te wijten aan het woon-werkverkeer.

Lijn 20 biedt mogelijkheden voor het goederenvervoer, maar zou dat ook kunnen bieden voor het personenvervoer. Zowel de universiteitsstudenten die van en naar de campus Diepenbeek pendelen, als de personen die van en naar het werk pendelen, zouden gebruik kunnen maken van deze lijn.

De lijn zou gekoppeld kunnen worden aan de bediening van de lijn Hasselt-Mol-Antwerpen. De verbinding van Hasselt naar Maastricht met haltes in Diepenbeek en Lanaken kan dan worden afgelegd in 28 minuten. De lijn wordt rechtstreeks gekoppeld aan het hinterland West-Limburg en de Kempen. De mogelijkheid bestaat om met dezelfde stellen tot Aken te rijden. Tevens kan men de mogelijkheid onderzoeken om in Hasselt te koppelen met motorstellen die een bediening van Genk en Maasmechelen realiseren. Indien men van Hasselt een verkeersknooppunt zou maken, kan men vlotte overstapmogelijkheden tot stand brengen met de lijnen Leuven-Brussel en Antwerpen. In Lanaken kan men in samenwerking met De Lijn een degelijk busknooppunt creŰren zodat de volledige zuidelijke Maaskant ontsloten wordt. De gewestwegen naar Hasselt en Maastricht zouden ontlast kunnen worden door de reactivering van deze lijn voor personenvervoer.

Ook vanuit het oogpunt van uw bevoegdheid voor Europese Zaken, mijnheer Donfut, zou dit een mooi project kunnen zijn.

Graag zou ik van de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven vernemen of hij, na de reactivering van een deel van deze spoorlijn voor goederenverkeer, ook de reactivering van de lijn voor het personenvervoer overweegt.

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Op grond van artikel 31 van het beheerscontract tussen de NMBS en de Staat heeft de spoorwegmaatschappij in samenwerking met Infrabel een studie gemaakt over het grensoverschrijdend reizigersvervoer met treinen van de gewone dienst. De verbinding Hasselt-Maastricht was een van de bestudeerde trajecten.

Men kwam tot het besluit dat noch de NMBS, noch de NS ge´nteresseerd zijn in een heropening van de verbinding Hasselt-Maastricht voor reizigers, gezien de hoge investeringskosten en een mogelijk aanzienlijk exploitatietekort. Reactivering van de lijn Hasselt-Maastricht met light-rail maakt wel deel uit van het Spartacusplan van De Lijn.

Voor meer gegevens moet ik u doorverwijzen naar de diensten van De Lijn of de toeziende overheid.