Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-76

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5787 van de heer Collas d.d. 21 augustus 2006 (Fr.) :
Gebouw  Aachen-Sief, Raerener Strasse 321  in Aken. — Eigendomsrechten.

De adjunct-arrondissementscommissaris van Malmedy is vorig jaar tussenbeide gekomen om klaarheid te scheppen in de eigendomsrechten betreffende het Grundbesitz Aachen-Sief, Raerener Strasse 321.

De gemeente Raeren had immers een beroep gedaan op de adjunct-arrondissementscommissaris in het kader van de bepaling van het grondbezit die de gemeente Raeren tegenover de stad Aken plaatst en wacht nu al meer dan een jaar op een antwoord van de FOD Buitenlandse zaken

De Duitse overheden dringen geregeld aan op de afhandeling van dit dossier.

Een opheldering met betrekking tot de eigendomsrechten is uiteraard ten zeerste gewenst, onder meer in het vooruitzicht van een nieuwe bestemming van het betrokken gebouw.

Uit de contacten die ik begin januari 2006 had met uw FOD, is gebleken dat de beste oplossing zou bestaan in de oprichting van een gemengde commissie, die een minnelijke schikking met een verduidelijking van de eigendomsrechten zou moeten uitwerken.

1. Welke initiatieven werden nog genomen na mijn optreden of dat van de adjunct-arrondissementscommissaris ?

2. Werd er al een gemengde commissie opgericht ?