Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-73

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-5701 van mevrouw Van de Casteele d.d. 18 juli 2006 (N.) :
Obligatiemarkt. — ę BBP Ľ-obligaties.

Op de primaire markt van obligaties is er sinds kort sprake van een nieuw instrument. Het gaat om de BBP-obligatie. Zoals de naam het zegt, wordt de coupon niet bepaald door de rentevoet, maar door het bruto binnenlands product. Een dergelijke obligatie heeft als kenmerk dat ze voor de investeerder meer opbrengt als de economische groei hoog is en minder als de groei laag is.

Een land dat BBP-obligaties uitgeeft, moet minder betalen in magere jaren en beperkt daardoor het risico van financiŽle moeilijkheden.

Sinds zijn toetreding tot Europese Monetaire Unie (EMU) heeft ons land nog een zeer beperkte invloed op het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De rente is daardoor een weerspiegeling van het inflatiepeil en de economische groei in de Euro-zone geworden en niet langer een weerspiegeling van de situatie in ons eigen land. Daarbij is het dan ook perfect denkbaar dat ons land op een dag geconfronteerd kan worden met een slechtere economische situatie dan deze in de Euro-zone, waarbij de Belgische overheid bovendien geplaagd kan worden door hoge rentelasten indien men in de Euro-zone af te rekenen heeft met een stijgende inflatie.

Daarom is het niet onverstandig dat ons land de uitgifte van obligaties diversifieert.

De BBP-obligatie kan een uitgelezen instrument zijn voor het beleid inzake schatkistcertificaten. Als het BBP zakt, dan zullen namelijk ook de belastinginkomsten van de overheid dalen. Dit zal gedeeltelijk gecompenseerd omdat in dat geval ook een lagere coupon moet betaald.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Is de geachte vice-eersteminister vertrouwd met BBP-obligaties ?

2. Is hij van plan om de nadere voorwaarden van deze obligatie te bestuderen en zo de uitgifte van Belgisch schatkistpapier te diversifiŽren ?