Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3585 van mevrouw Van de Casteele d.d. 18 oktober 2005 (N.) :
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. — Taalverhoudingen.

In het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 147 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2004-2005, nr. 68, blz. 11211) van de heer Verherstraeten deelde u mee welke de taalverhoudingen zijn in de diensten van Buitenlandse Zaken bij de diverse categorieŽn van contractuelen en bij de statutaire ambtenaren van rang 15 en hoger.

Daarbij valt op dat er meer Franstalige contractuelen zijn.

Om de cijfers te verfijnen zou ik graag de taalverhouding kennen van de statutaire ambtenaren en zou ik graag vernemen van wanneer de contractuele aanwervingen dateren, over welke functies het gaat, of de geachte minister van plan is het taalevenwicht te herstellen en zo ja, op welke manier.

Antwoord : Op datum van 1 juni 2006 was de taalsituatie van de betrekkingen die bekleed worden door statutairen en contractuelen van de klasse A4 (ex-rang 15) en hoger van de loopbaan Hoofdbestuur van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de volgende :

— voorzitter van het Directiecomitť (mandaathouder) : 1 N;

— titularissen van de management- en staffuncties (mandaathouders) : 4 N en 5 F;

— statutaire ambtenaren van de klasse A5 (ex-rang 16) : 3 N en 2 F;

— contractuele ambtenaren van de klasse A5 (ex-rang 16) : 0;

— statutaire ambtenaren van de klasse A4 (ex-rang 15) : 14 N en 17 F;

— contractuele ambtenaren van de klasse A4 (ex-rang 15) : 4 N en 4 F;

De taalsituatie van de contractuele ambtenaren van A4 is vandaag in evenwicht.

De 8 contractuele aanwervingen werden op volgende data, en voor volgende functies uitgevoerd :

— ontwikkelingssamenwerking Europese Unie : 16 mei 2001;

— gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het domein van de Ontwikkelingssamenwerking : 1 juni 2001;

— marco-economie van de Ontwikkeling : 3 september 2001;

— Centraal-Afrika : 12 november 2001;

— infrastructuur, water en sanering : 1 maart 2002;

— regio Grote Meren : 14 januari 2003;

— bijzonder Evaluator Internationale Samenwerking (op basis van het koninklijk besluit van 4 april 2003) : 12 mei 2003;

— opvolging en evaluatie van de ontwikkelingsprestaties : 1 augustus 2003.

Elke nieuwe aanwerving of bevordering gebeurt met eerbied van het taalevenwicht en de vigerende reglementering.