Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-5529 van de heer Mahoux d.d. 27 juni 2006 (Fr.) :
Europese Commissie. — Initiatief met het oog op transparanter lobby's.

De Europese Commissie heeft op woensdag 3 mei 2006 een openbaar onderzoek gelanceerd ter voorbereiding van nieuwe transparantieregels voor de relaties tussen de Europese instellingen en de lobby's die in Brussel actief zijn.

Het initiatief strekt ertoe de organisaties die druk willen uitoefenen op de Europese besluitvorming meer verantwoordelijkheid te doen dragen. De Commissie schat het aantal belangengroepen op 15 000, gaande van beroepsorganisaties, consultants voor de overheidssector en professionele lobbyisten tot advocaten, NGO's en denktanks.

De Commissie is voorstander van een vrijwillig registratiesysteem voor lobby's, in tegenstelling tot het verplichte transparantiesysteem dat men in de Verenigde Staten kent. Lobbyisten zouden dus niet verplicht zijn zich te laten registreren in een gegevensbank, zodat duidelijk wordt welke belangen ze verdedigen en welke bedragen ze innen. De Commissie vindt dat het te lang zou duren voor zulk een regeling uitgewerkt is.

De Europese Commissie wil de lobbyisten wel aanmoedigen om zich bij haar in te schrijven. Hoe zal ze hen daartoe echter bewegen ? Meer algemeen vraag ik me af hoe een systeem dat transparantie moet teweegbrengen op vrijwillige basis correct kan functioneren ? Als men transparantie nastreeft en de lobbyisten wil uitnodigen om een gemeenschappelijke gedragscode te ondertekenen opdat ze zouden voldoen aan minimale gemeenschappelijke voorwaarden, overweegt men dan niet beter een verplichte registratie ? Zullen veel lobbybedrijven anders niet beslissen zich niet te laten registreren, zodat ze in een grijze zone kunnen blijven werken ? Vindt de regering niet dat veeleer gedacht moet worden aan een verplicht systeem om een positief effect te sorteren ?

Antwoord : De vraag van de geachte lid wordt toegezonden aan de minister van Buitenlandse Zaken daar ze tot zijn bevoegdheden behoort.