3-193

3-193

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over źde recente vernietiging door de Raad van State van twee topbenoemingen bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)╗ (nr. 3-1318)

De voorzitter. - De heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, antwoordt.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - De Raad van State heeft op 13 oktober 2006 de aanstelling van twee personen tot directeur-generaal bij DGOS vernietigd. Binnenkort zal hij nog een uitspraak doen over de aanstelling van twee andere personen tot directeur-generaal bij DGOS.

De Raad van State vernietigde de benoemingen omdat de selectieprocedure drie jaar geleden geen gelijke behandeling van de kandidaten garandeerde. Er bestond een aparte jury voor Franstalige en Nederlandstalige kandidaten.

Welke gevolgen heeft de vernietiging voor de continu´teit en voor het personeel bij DGOS en hoe zal de minister dit probleem aanpakken?

Wanneer wordt de selectieprocedure opgestart om de huidige directeurs-generaal te vervangen? Wanneer zal effectief tot de aanstelling kunnen worden overgegaan?

De heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - Bij arrest van 13 oktober 2006 vernietigde de Raad van State het koninklijk besluit van 20 december 2002 waarbij Martine Van Dooren tot directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking werd aangesteld. De andere uitspraak waarnaar de heer Vandenberghe verwijst, heeft geen betrekking op DGOS.

Het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties voorziet niet in een procedure van tijdelijke vervanging. Om de continu´teit van de dienstverlening binnen de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren werd de heer Emile Adriaensens, attachÚ internationale samenwerking eerste klasse, met het dagelijkse beheer van die administratie belast. Zo blijft de normale werking van deze Directie-generaal verzekerd.

Momenteel wordt de selectieprocedure, die zal verlopen overeenkomstig de huidige reglementering, voorbereid.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Dat een selectieprocedure niet correct wordt gevolgd is toch wel bedenkelijk.

Een personeelswissel aan de top van een organisatie is nooit goed voor de werking ervan. Ik hoop dan ook dat alles zo spoedig mogelijk wordt geregeld.