Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4691 van mevrouw Van de Casteele d.d. 21 maart 2006 (N.) :
Magistrale bereidingen. — Omeprazole. — Terugbetaling.

In een vroegere vraag heb ik de geachte minister gewezen op het feit dat magistrale bereidingen vaak een evenwaardig alternatief zijn voor geregistreerde geneesmiddelen, die een behandeling op maat van de patiŽnt (juiste dosis en hoeveelheid) mogelijk maken en waarbij er een prijsvoordeel is voor de patiŽnt en veelal ook voor de ziekteverzekering.

Daarom betreur ik dat het voorschrijven van magistrale bereidingen in bepaalde gevallen niet kan worden gelijkgesteld met het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen.

De regering heeft nochtans al vroeger gesteld dat ze de magistrale bereidingen zou herwaarderen.

Nu blijkt dat de commissie Begrotingscontrole het voorstel heeft verworpen om de magistrale bereiding van Omeprazole terug te betalen in hoofdstuk IV, zogenaamd omdat de begroting ontoereikend zou zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Op welke berekeningen heeft de commissie Begrotingscontrole zich gebaseerd ?

2. Is de magistrale bereiding duurder dan de referentieprijs voor Omeprazole-specialiteiten of generieken ?

3. Gaat het hier niet om een meeruitgave voor het budget van magistrale bereidingen tegenover welke een minderuitgave zal staan van het budget voor specialiteiten ?

4. Is de geachte minister het met mij eens dat via een magistrale bereiding een geneesmiddel op maat van de individuele patiŽnt kan worden uitgereikt ?

5. Kan het voorschrift voor een magistrale bereiding, die goedkoper is dan het referentiegeneesmiddel, niet mee worden opgenomen in de berekening van het voorschrijfprofiel van de arts voor de goedkope geneesmiddelen ?

Antwoord : 1. De Commissie voor begrotingscontrole heeft voorgesteld om het bedrag betreffende de nieuwe initiatieven in overweging te nemen, namelijk : ę de aanpassing van de prijzen van de grondstoffen Ľ, niet alleen om die prijsaanpassingen, maar eveneens om de nieuwe voorstellen van aanvragen tot vergoeding van grondstoffen te financieren.

Hiervoor wordt voor 2006 een budget van 2 446 000 euro vrijgemaakt. Op grond daarvan werd er voor de laatste aanvraag tot vergoeding van Omeprazol een gunstig advies uitgebracht. Indien er tussen het goedgekeurde budget van de magistrale bereidingen voor 2006 en de reŽle uitgaven die dalend zijn, een bedrag vrijkomt dan is door mij in samenspraak met de beroepsverenigingen van apothekers beslist om dat bedrag te gebruiken voor de aanneming van nieuwe grondstoffen.

2. De vergoedingsvoorwaarden, voorgesteld voor Omeprazol, beperken zich tot de magistrale bereidingen onder de vorm van suspensie voor kinderen ouder dan 2 jaar en jonger dan 18 jaar. Er bestaan geen vergelijkbare farmaceutische specialiteiten of generieken.

Omdat de aflevering van de farmaceutische specialiteit Prepulsid(r) aan strenge voorwaarden is gekoppeld, kan een magistrale bereiding voor voornoemde doelgroep als een goed alternatief beschouwd worden.

3. Het budget van de farmaceutische specialiteiten daalt niet steeds ten gevolge van het voorschrijven van magistrale bereidingen. Omdat niet alle dosissen van farmaceutische specialiteiten in de handel zijn, kunnen de magistrale bereidingen een aanvulling zijn van het farmacotherapeutische arsenaal. Er zal dus waarschijnlijk geen minderuitgave zijn in het budget van de specialiteiten.

4. Door het voorschrijven van magistrale bereidingen kan een beter aangepaste dosis afgeleverd worden, noodzakelijk bij sommige pathologieŽn voor welbepaalde patiŽnten.

5. De Farmanetgegevens geven tot nu toe een algemeen zicht op het voorschrijven van magistrale bereidingen maar wat werkelijk afgeleverd werd, is nog niet bekend.