Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5277 van de heer Beke d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Lokale politie. — Afdrukken van processen-verbaal.

De nieuwe verkeerswet die op 1 april 2006 in werking is getreden, bepaalt dat overtreders hun boete niet meer met boetzegels moeten betalen, maar een overschrijving ontvangen van De Post.

De politie stuurt enkel een brief met een antwoordformulier naar de overtreder. Hier knelt blijkbaar het schoentje. In zestien Limburgse korpsen heeft de lokale politie problemen met het nieuwe computersysteem waardoor tal van processen-verbaal (pv's) niet meer kunnen worden afgedrukt. Deze pv's moeten binnen de 15 dagen worden verstuurd maar dit dreigt door de technische problemen niet te lukken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat is de oorzaak van deze technische problemen ?

2. Wat is er gedaan om deze problemen te verhelpen ?

3. Hoeveel PV's zijn er uiteindelijk verloren gegaan ?

4. Kan de geachte vice-eersteminister deze cijfers bezorgen per politiezone ?