3-1843/4

3-1843/4

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

29 NOVEMBER 2006


Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


De Senaat,

A. stelt vast dat het Science Based Toxicology programme (SBT), dat in 2003 in Biogenic Amines is verschenen en dat een moderne en verantwoorde biomedische wetenschap voorstaat, wil bijdragen aan een doeltreffende preventie en een verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking;

B. noteert dat het Europees Parlement in februari 2005 een aantal ronde tafels heeft georganiseerd met vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijfsleiders en parlementsleden over het thema  alternatieven voor dierproeven ;

C. heeft kennis genomen van de brief van 24 april 2005 overgezonden aan het voorzitterschap van de Europese Commissie en van het Europees Parlement, die wijst op de voordelen van het SBT-programma en ondertekend werd door twaalf verenigingen uit vier Europese landen die actief zijn op verschillende vlakken van de bescherming van de gezondheid, het milieu en de dieren;

D. stelt vast dat de Europese Commissie in 2001 het REACH-project heeft opgestart;

E. noteert dat het congres over de toxicogenomica in augustus 2005 in de Verenigde Staten werd georganiseerd door een overheidsinstelling, het NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences);

Vraagt de federale regering :

1. een wetenschappelijke studie te laten uitvoeren om de betrouwbaarheid na te gaan van het Science Based Toxicology programme als een alternatief voor of een vervanging van dierproeven in het biomedisch onderzoek;

2. een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor de oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica.

3. hetzelfde verzoek, in het kader van de REACH-richtlijn, te richten tot de Europese Raad van ministers, zodat op Europees niveau meer, en meer gespecialiseerde, centra worden betrokken bij het uitvoeren van de testen.