Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4294 van de heer Beke d.d. 8 februari 2006 (N.) :
Allochtonen. — Tewerkstelling. — Beleidscellen van de federale regering.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4291 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende gegevens mede te delen.

1. Op mijn kabinet is 1 personeelslid van niet-Europese oorsprong tewerkgesteld als uitvoerend medewerker.