Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-66

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3150 van de heer Beke d.d. 9 augustus 2005 (N.) :
Wachtdienst voor dokters. — Centraal oproepnummer.

Er bestaat thans nog geen centraal oproepnummer voor artsen.

Nochtans heeft de geachte minister initiatieven ondernomen om een telefoonnummer te installeren dat voor het hele land geldt.

Einde mei 2005 vond er een vergadering plaats met alle betrokken actoren.

Welke waren de resultaten van deze bijeenkomst ?

Vanaf wanneer zullen de ambities van de geachte minister ter zake kunnen worden uitgevoerd ?