Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-66

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-4750 van mevrouw Van de Casteele d.d. 31 maart 2006 (N.) :
Kinesitherapeuten. — Fysiotherapeuten. — Sociaal statuut.

Kinesitherapeuten die onder de M-nomenclatuur werken hebben, mits zij een voldoende activiteit hebben en geconventioneerd zijn, recht op een sociaal statuut. Zij die onder de K-nomenclatuur werken hebben die mogelijkheid niet, vermits K-waarden niet in aanmerking komen voor het sociaal statuut.

Voor zover het hier gaat om rechtstreekse collega's die vaak actief zijn op dezelfde werkvloer, vaak rond dezelfde patiŽnt, komt dit over als discriminatie.

Wat is het standpunt van de geachte minister ter zake ?