Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-4634 van Annemie Van de Casteele d.d. 10 maart 2006 (N.) :
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). — Controle op en evaluatie van niet-gouvernementele organisaties (NGO's).

Alle niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die aan ontwikkelingssamenwerking doen en een vorm van subsidiŽring ontvangen van de overheid, worden gecontroleerd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). De DGOS evalueert elke NGO en maakt hiervan rapporten op waarbij het wijst op eventuele tekortkomingen, die dan bij een volgende evaluatie verbeterd moeten worden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Kijkt de DGOS bij een nieuwe evaluatie na of er met voorafgaande opmerkingen van voorgaande jaren rekening gehouden is ? Zo ja, wat gebeurt er als dat niet het geval blijkt te zijn ?

2. Hoe gebeurt de evaluatie van een NGO door de DGOS ? Hoeveel NGO's krijgen jaarlijks een onvoldoende ? Wat zijn de sancties als er geen voldoende op het rapport gehaald wordt ? Hoeveel schorsingen van subsidiŽring zijn er jaarlijks ? Bij hoeveel NGO's wordt de subsidiŽring verminderd na een negatieve evaluatie ?

3. Hoeveel klachten van wantoestanden en wanbeheer bij NGO's komen er jaarlijks binnen bij de DGOS ? Welk gevolg wordt aan deze klachten gegeven en met welk resultaat ?