Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4690 van Annemie Van de Casteele d.d. 21 maart 2006 (N.) :
Artsensyndicaten. — Financiering.

In de begroting 2006 werd 1 miljoen euro uitgetrokken voor de financiering van de tegemoetkoming aan beroepsorganisaties van artsen.

Op mijn vraag nr. 3-368 van 2 december 2005 (Vragen en Antwoorden, Senaat, 2005-2006, nr. 3-60) heeft de geachte minister geantwoord dat er, voor zover hem bekend, geen concrete plannen zijn voor de financiering van de vertegenwoordiging van andere categorieŽn zorgverleners.

Nochtans vervullen die gelijkaardige taken in verschillende RIZIV-organen.

Welke zijn de objectieve redenen om alleen aan artsen een toelage toe te kennen ?