Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-64

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-4557 van Wouter Beke d.d. 3 maart 2006 (N.) :
Postkantoren. — Toegankelijkheid.

Eerder heeft de staatssecretaris van overheidsbedrijven me meegedeeld dat 74 % van de postkantoren toegankelijk zijn en dat er jaarlijks 120 000 euro wordt begroot om de resterende 26 % toegankelijker te maken.

Op de website van De Post lees ik dat er 1 352 postkantoren zijn. Dit betekent dat er 1 000 kantoren toegankelijk zijn en 352 kantoren niet toegankelijk zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke zijn de 352 kantoren die niet toegankelijk zijn, uitgesplitst per provincie ?

2. Welke investeringen werden er, telkenmale in 2005 en 2006, met de 120 000 euro uitgevoerd die begroot waren om de kantoren meer toegankelijk te maken ?

3. Is er een tijdspad uitgestippeld om de ontoegankelijke kantoren systematisch aan te pakken ?

4. Op welke basis/volgens welke criteria worden deze 120 000 euro begroot ?

5. Is de geachte staatssecretaris bereid om het budget van 120 000 euro te verhogen om de kantoren versneld toegankelijk te maken ?