3-1778/4

3-1778/4

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

13 JULI 2006


Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling

(Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)


Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 1 VAN MEVROUW DURANT

Enig artikel

Aan het slot van het voorgestelde artikel 7bis de woorden  tussen de generaties  vervangen door de woorden  met de toekomstige generaties .

Verantwoording

Zo nauw mogelijk aansluiten bij de internationale definitie van duurzame ontwikkeling en bij de definitie in de wet van 1997.

Isabelle DURANT.