Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-4486 van mevrouw Van de Casteele d.d. 27 februari 2006 (N.) :
Personeel. — Afwezigheden wegens ziekte. — Medische getuigschriften. — Gebrek aan uniformiteit.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4477 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid het volgende mee.

1. De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie gebruikt het medisch getuigschrift SSA 1A dat door de dienst MEDEX van de FOD Volksgezondheid ter beschikking wordt gesteld.

2. Daar het departement een door de dienst MEDEX van de FOD Volksgezondheid ter beschikking gesteld medisch getuigschrift gebruikt, verwijs ik naar de antwoorden die mijn collega de minister van Volksgezondheid zal geven op vraag 3-4485.