Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-4442 van de heer Beke d.d. 24 februari 2006 (N.) :
Militair personeel. — Detachering bij de politie.

Enige tijd geleden maakte de geachte minister zijn voornemen bekend om 252 militairen naar de politiezones te detacheren voor administratief werk en camerabewaking.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke politiezones zullen militairen kunnen inzetten ?

2. Op welke basis zijn deze zones geselecteerd ?

3. Hoeveel militairen krijgt elke geselecteerde zone gedetacheerd ?

4. Vanaf wanneer gaat deze detachering in en hoelang zal ze lopen ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. In 2006 loopt het proefproject « versterking van de politiezones » in 18 zones waarvan 11 Nederlandstalige, 5 Franstalige en 2 tweetalige zones. Het betreft volgende politiezones : Aalst, Amow (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel), Antwerpen, Aarlen/Attert/Habay/Martelange, Brugge, Brussel West, Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node, Gent, Hamme/Waasmunster, Hasselt, Maasmechelen, Mechelen, Bergen/Quévy, Namen, Nijvel/Genappe, Noorderkempen (Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel), Seraing/Neupre en Sint-Pieters-Leeuw.

2. Het is de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken om de zones aan te duiden die aan het project deelnemen. Wat betreft het proefproject waren er twee doelstellingen : enerzijds het streven naar een maximale spreiding en daarom werd er minstens één politiezone per provincie aangeduid en anderzijds het invullen van de behoeften van de politiezones die als meest dringend en noodzakelijk worden beschouwd.

3. De deelnemende politiezones hebben hun behoefte aan militair personeel kunnen indienen. Een aantal politiezones nemen voorlopig niet meer deel aan het proefproject, in afwachting van meer duidelijkheid betreffende de financiële implicaties na afloop van de terbeschikkingstelling of in afwachting van de volledige integratie van de reeds ter beschikking gestelde militairen. Het aantal opengestelde functies varieert sterk per politiezone. Momenteel werden er in totaal 120 functies opengesteld.

4. De terbeschikkingstelling van de door een politiezone geselecteerde militairen vangt ten vroegste aan op de eerste dag van de maand en ten laatste op de eerste dag van de vierde maand die volgt op hun gunstige selectie. Zij worden ter beschikking gesteld voor een periode van één jaar. Op deze manier werden op 1 januari, op 1 februari en op 1 maart 2006 reeds respectievelijk 11, 37 en 11 militairen ter beschikking gesteld van de deelnemende politiezones.