3-1746/2

3-1746/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

6 JULI 2006


Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te Prüm op 27 mei 2005


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW de BETHUNE

Art. 3

In dit artikel, het tweede lid vervangen door de volgende bepaling :

« Deze afspraken zullen gemaakt worden door de bevoegde ministers eens de krachtlijnen van elk van deze afspraken door het Parlement werden vastgesteld. Het Parlement kan de ministers vorderen om hen te horen over het verloop van de onderhandelingen. »

Sabine de BETHUNE.