Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-59

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-3985 van de heer Beke van 20 december 2005 (N.) :
Stationsperron Overpelt.

Het Raadgevend Comité van de gebruikers van de NMBS heeft een aantal concrete voorstellen gedaan met betrekking tot het perron van het station van Overpelt.

Is de geachte Staatssecretaris van plan gehoor te geven aan deze voorstellen en ze ook te implementeren ?