3-1583/2

3-1583/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

19 APRIL 2006


Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW NYSSENS EN MEVROUW DE ROECK


Zie stuk 3-1349/1.