Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-3572 van de heer Ceder d.d. 18 oktober 2005 (N.) :
Levenslang veroordeelden. — Daadwerkelijke detentieduur. — Voorwaardelijke invrijheidstelling.

Criminelen die werden veroordeeld tot een levenslange vrijheidsbenemende straf, kunnen, wanneer zij voldoen aan de wettelijke vereisten, voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Volgens artikel 2, 1║, c), van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, moeten deze gedetineerden minstens tien jaar van hun straf hebben ondergaan, of minstens veertien jaar indien zij zich in staat van wettelijke herhaling bevonden.

1. Hoeveel gedetineerden, die tot een levenslange vrijheidsbenemende straf werden veroordeeld, werden in 2004 voorwaardelijk in vrijheid gesteld en hoeveel bedroeg telkens hun daadwerkelijke detentieduur ? Bevonden zich hierbij personen in staat van wettelijke herhaling ?

2. Uit cijfers blijkt dat in 2002 en 2003 respectievelijk 30 en 28 levenslang veroordeelden voorwaardelijk in vrijheid werden gesteld, wat haast neerkomt op een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren. Kan de geachte vice-eerste minister mij verklaren waaraan die opmerkelijke stijging te wijten is ?

3. Kan de geachte minister mij cijfergegevens verstrekken over het aantal personen van de huidige gevangenispopulatie dat werd veroordeeld tot een levenslange vrijheidsbenemende straf, en dit gegroepeerd per aantal jaren gevangenisstraf dat zij reeds achter de rug hebben ? Welk aandeel nemen zij in tegenover de volledige gevangenispopulatie en hoeveel van hen bevinden zich in staat van wettelijke herhaling ?

4. Hoeveel levenslange veroordelingen werden sinds 1990 tot en met 2004 jaarlijks door de verschillende hoven van assisen uitgesproken, en dit per gerechtelijk ressort ?

Antwoord : 1. In 2004 werden 26 personen die veroordeeld werden tot een levenslange vrijheidsbenemende straf voorwaardelijk in vrijheid gesteld. De daadwerkelijke detentieduur die deze personen ondergaan hebben kan worden weergegeven als volgt :

— 5 gedetineerden werden in vrijheid gesteld na meer dan 10 jaar detentie;

— 7 gedetineerden werden in vrijheid gesteld na meer dan 11 jaar detentie;

— 4 gedetineerden werden in vrijheid gesteld na meer dan 12 jaar detentie;

— 5 gedetineerden werden in vrijheid gesteld na meer dan 13 jaar detentie;

— 1 gedetineerden werden in vrijheid gesteld na meer dan 14 jaar detentie;

— 1 gedetineerden werden in vrijheid gesteld na meer dan 15 jaar detentie;

— 1 gedetineerden werden in vrijheid gesteld na meer dan 16 jaar detentie;

— 2 gedetineerden werden in vrijheid gesteld na meer dan 21 jaar detentie.

Geen van deze personen bevond zich in staat van wettelijke herhaling.

2. De beslissingen tot toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling worden genomen door de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, zodat ik dit punt niet kan beantwoorden.

3. Op 1 november 2005 bevonden zich in totaal 242 veroordeelden tot een levenslange vrijheidsbenemende straf in de gevangenissen. Hiervan zijn 8 personen voor wat de levenslange vrijheidsbenemende straf betreft veroordeeld in staat van wettelijke herhaling. De groep levenslang veroordeelden bedraagt 2,5 % van de totale gevangenispopulatie.

Voor 221 van deze veroordeelden, aan wie in het verleden voor wat de levenslange vrijheidsbenemende straf betreft nog geen voorwaardelijke invrijheidstelling werd toegekend, kan hun tot op 1 november 2005 ondergane detentieduur als volgt worden weergegeven :

— 3 gedetineerden hebben minder dan 1 jaar detentie ondergaan;

— 5 gedetineerden hebben meer dan 1 jaar detentie ondergaan;

— 8 gedetineerden hebben meer dan 2 jaar detentie ondergaan;

— 21 gedetineerden hebben meer dan 3 jaar detentie ondergaan;

— 20 gedetineerden hebben meer dan 4 jaar detentie ondergaan;

— 21 gedetineerden hebben meer dan 5 jaar detentie ondergaan;

— 21 gedetineerden hebben meer dan 6 jaar detentie ondergaan;

— 15 gedetineerden hebben meer dan 7 jaar detentie ondergaan;

— 6 gedetineerden hebben meer dan 8 jaar detentie ondergaan;

— 8 gedetineerden hebben meer dan 9 jaar detentie ondergaan;

— 7 gedetineerden hebben meer dan 10 jaar detentie ondergaan;

— 23 gedetineerden hebben meer dan 11 jaar detentie ondergaan;

— 10 gedetineerden hebben meer dan 12 jaar detentie ondergaan;

— 12 gedetineerden hebben meer dan 13 jaar detentie ondergaan;

— 9 gedetineerden hebben meer dan 14 jaar detentie ondergaan;

— 7 gedetineerden hebben meer dan 15 jaar detentie ondergaan;

— 2 gedetineerden hebben meer dan 16 jaar detentie ondergaan;

— 3 gedetineerden hebben meer dan 17 jaar detentie ondergaan;

— 2 gedetineerden hebben meer dan 19 jaar detentie ondergaan;

— 6 gedetineerden hebben meer dan 21 jaar detentie ondergaan;

— 2 gedetineerden hebben meer dan 22 jaar detentie ondergaan;

— 2 gedetineerden hebben meer dan 25 jaar detentie ondergaan;

— 2 gedetineerden hebben meer dan 26 jaar detentie ondergaan;

— 2 gedetineerden hebben meer dan 29 jaar detentie ondergaan;

— 1 gedetineerde heeft meer dan 32 jaar detentie ondergaan;

— 1 gedetineerde heeft meer dan 33 jaar detentie ondergaan;

— 1 gedetineerde heeft meer dan 39 jaar detentie ondergaan;

— 1 van deze levenslang veroordeelden is tevens ge´nterneerd, waardoor niet de wetgeving inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, doch de wet tot bescherming van de maatschappij van toepassing is.

Aan 21 van de 242 levenslang veroordeelden werd in het verleden voor wat de levenslange vrijheidsbenemende straf een voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend, waarna hun invrijheidstelling werd herroepen. Hun tot 1 november 2005 ondergane detentieduur kan als volgt worden weergegeven :

— 1 gedetineerde heeft in totaal meer dan 10 jaar detentie ondergaan, waarvan minder dan 1 jaar tijdens de huidige detentie;

— 2 gedetineerden hebben ieder in totaal meer dan 12 jaar detentie ondergaan, waarvan 1 gedetineerde meer dan 1 jaar en 1 gedetineerde meer dan 2 jaar tijdens de huidige detentie;

— 1 gedetineerde heeft in totaal meer dan 13 jaar detentie ondergaan, waarvan meer dan 2 jaar tijdens de huidige detentie;

— 2 gedetineerden hebben ieder in totaal meer dan 14 jaar detentie ondergaan, waarvan 1 gedetineerde minder dan 1 jaar en 1 gedetineerde meer dan 2 jaar tijdens de huidige detentie;

— 4 gedetineerden hebben ieder in totaal meer dan 15 jaar detentie ondergaan, waarvan 1 gedetineerde minder dan 1 jaar, 2 gedetineerden meer dan 1 jaar en 1 gedetineerde meer dan 3 jaar tijdens de huidige detentie;

— 1 gedetineerde heeft in totaal meer dan 16 jaar detentie ondergaan, waarvan minder dan 1 jaar tijdens de huidige detentie;

— 2 gedetineerden hebben ieder in totaal meer dan 17 jaar detentie ondergaan, waarvan 1 gedetineerde meer dan 1 jaar en 1 gedetineerde meer dan 7 jaar tijdens de huidige detentie;

— 3 gedetineerden hebben ieder in totaal meer dan 18 jaar detentie ondergaan, waarvan 2 gedetineerden meer dan 5 jaar en 1 gedetineerde meer dan 6 jaar tijdens de huidige detentie;

— 2 gedetineerden hebben ieder in totaal meer dan 19 jaar detentie ondergaan, waarvan 1 gedetineerde meer dan 2 jaar en 1 gedetineerde meer dan 6 jaar tijdens de huidige detentie;

— 1 gedetineerde heeft in totaal meer dan 24 jaar detentie ondergaan, waarvan meer dan 7 jaar tijdens de huidige detentie;

— 2 van deze levenslang veroordeelden zijn tevens ge´nterneerd, waardoor niet de wetgeving inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, doch de wet tot bescherming van de maatschappij op hen van toepassing is.

Daarnaast kan nog vermeld worden dat vijf personen die tot een levenslange vrijheidsbenemende straf veroordeeld zijn en tevens ge´nterneerd zijn verblijven in inrichtingen voor sociaal verweer die niet onder het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen ressorteren.

4. De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid heeft slechts de cijfergegevens beschikbaar betreffende het aantal levenslang veroordeelden tussen 1995 en 2003. Cijfers van vˇˇr 1995 evenals het jaar 2004 zijn niet beschikbaar.

De meeste levenslange veroordelingen werden uitgesproken door de hoven van Assisen van Antwerpen en Henegouwen, resp. 22 en 18. De hoven van Assisen van West- en Oost-Vlaanderen volgen met resp. 11 en 10 levenslange veroordelingen. Brussel en luik spraken er beide 9 uit over deze 9 jaren.

De andere gerechtelijke ressorten spraken er opvallend minder uit namelijk, Waals Brabant 2, Bergen 4, Luxemburg 3, Namen 3, en Vlaams Brabant 2. (zie hieronder)

Gerechtelijk Ressort199519961997199819992000200120022003Totaal
Antwerpen14101227422
Waals-Brabant0010000102
Brussel0310310019
Henegouwen02003313618
Bergen0300001004
Luik0221002119
Luxemburg0200010003
Namur.1010000103
Oost-Vlaanderen01120220210
Vlaams-Brabant0020000002
West-Vlaanderen00001033411