Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-55

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-erste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3602 van de heer Galand d.d. 21 oktober 2005 (Fr.) :
Politie. — Rwandacel. — Overplaatsing van de verantwoordelijke commissaris. — Stand van zaken.

De Rwandacel, die geleid werd door commissaris Carlo Viene, bestond uit zes personen. De commissaris stond al sedert 1998 aan het hoofd van deze cel toen hij werd overgeplaatst, net toen hij met een werkstuk over Kigali zijn onderzoek wou afronden en in de mogelijkheid zou zijn om de onderzoeksverslagen neer te leggen met betrekking tot Rwandese volkenmoordenaars die in BelgiŽ verblijven.

Die overplaatsing leidde tot het vertrek van vier personen, twee ontslagen en twee opdrachten in Nicaragua. Momenteel blijven er twee personen over en heeft men geen enkele informatie over de benoeming van een vervanger voor de heer Viene.

Kunt u mij zeggen waarom een dergelijke beslissing werd genomen ?

Zal het nieuwe hoofd van de cel de onderzoeken van nul moeten herbeginnen ?