Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-3405 van de heer Beke d.d. 29 september 2005 (N.) :
Sociale telefoontarieven. — Begrip « huishouden ».

De nieuwe telecomwet bepaalt dat hooguit één persoon per huishouden een sociaal tarief kan genieten.

Hoe moet het begrip « huishouden » worden begrepen ?

Vormen meerdere personen die onder één dak wonen zonder een feitelijk gezin te vormen of een familiale band hebben (bijvoorbeeld een aantal leefloners die om financiële redenen samen een appartement huren en elk een gsm hebben), een huishouden of niet ? Kan in casu slechts één persoon een sociaal tarief ontvangen of niet ?