Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-3402 van de heer Beke d.d. 29 september 2005 (N.) :
NMBS-parkings. — Gratis parkeren.

Op 15 augustus 2005 is de NMBS gestart met een proefproject in 12 stations waar het gratis parkeren wordt ingevoerd.

In hoeveel stations is de NMBS ten volle eigenaar van de terreinen waar gratis geparkeerd worden ?

Wie voert de controles uit ?

Op welke juridische basis worden deze controles uitgeoefend ?

Een privé-firma zal de boetes verwerken. Op welke juridische basis gebeurt dit ?

Hoeveel mensen hebben een parkeerkaart afgehaald ? Kan de geachte minister de cijfers geven per station ?

Hoeveel mensen hebben een ticket gekocht ? Kan de geachte minister de cijfers geven per station ?